Сурија Хәбәрәри

Түркијәнин Суријаны ишғал етмәси нәтиҹәсиндә 100 мин суријалы гачгын вәзијјәтинә дүшдү...

Түркијәнин Суријаны ишғал етмәси нәтиҹәсиндә 100 мин суријалы гачгын вәзијјәтинә дүшдү...

Гејд едәк ки, Түрк ишғалчы гүввәләри мүасир техника вә силаһлардан истифадә едәрәк сон ҝүнләрдә Суријанын шимал мәнтәгәләринә ағыр вә дағыдыҹы зәрбәләр ендирәрәк шәһәр вә кәндләрин инфраструктурларыны дармадағын едирләр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, "Зејтун Будағы" әмәлијјаты ады алтында Түркијә режиминин Сурија торпагларыны ишғал етмәси сәбәб олуб ки, минләрлә инсанын һәјатын сон гојулсун вә јүз минләрлә сивил доғма евиндән дидәрҝин салынараг Суријанын шимал бөлҝәләринә пәнаһ апарсын.

Әл Мәјадин ТВ хәбәр аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Түркијә ишғалчыларынын һавадан вә артирелијадан ачдығы атәшләр нәтиҹәсиндә Африн бөлҝәсиндә јашајан Суријалы сакинләрдән 100 миндән артығы јашајыш мәнзилләрини тәрк етмәк мәҹбуријјаәтиндә галыблар.

Аналтикләрин вердији прогозлара ҝөрә, әҝәр Түркијәнин Суријаја гаршы ишғалы давам едәрсә, һәјатына сон гојулмуш ҝүнаһсыз инсанларын вә евләриндән дидәрҝин дүшмүш гачгынларын сајынын артаҹағы истисна олунмур.

Гејд едәк ки, Түрк ишғалчы гүввәләри мүасир техника вә силаһлардан истифадә едәрәк сон ҝүнләрдә Суријанын шимал мәнтәгәләринә ағыр вә дағыдыҹы зәрбәләр ендирәрәк шәһәр вә кәндләрин инфраструктурларыны дармадағын едирләр.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
We are all zakzaki