Јахын Шәрг Хәбәрләри

Сурија исраилин мүһүм базаларына ракет зәрбәләри ендирди, јәһудиләр хејли сајда тәлафат верди – Фото

Биринҹи етапда дүшмән базаларына 50 ракет атылыб.

Сурија исраилин мүһүм базаларына ракет зәрбәләри ендирди, јәһудиләр хејли сајда тәлафат верди – Фото

Ракетләр дүшмәнин Интернет Паразит Әмәлијјат Мәркәзи, исраилин гәрби наһијјәсиндә јерләшән Телекоммуникасија Шәбәкәләринин вә Симсиз Еавесдроппинҝ әсас һәрби базасы, Рабитә Телекоммуникасија Стансијалары, Гуру гошунларына аид јүксәк һәссас силаһларын нәзарәтчи ваһиди, һәрби вертолјотларын ениш јери, 810-ҹу бригаданын һәрби команданлыг гәрәрҝаһы, Һәрмун һәрби бригадаларынын баш гәрәҝаһы, Бенстим хүсуси тәјинатлы гыш бригадаларынын гәрәрҝаһына дәгиг дәјәрәк дағынтылара вә хејли сајда дүшмән гүввәсинин иткисинә сәбәб олуб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија Дөвләти ишғалчы исраил режиминин һава һүҹумларына ҹаваб верди.

Бу ҝүнүн илкин радәләриндә Сурија Ордусу исраил тәҹавүзкарларынын 10 әсас һәрби базаларына ракет зәрбәләри ендириб. Биринҹи етапда дүшмән базаларына 50 ракет атылыб.

Ракетләр дүшмәнин Интернет Паразит Әмәлијјат Мәркәзи, исраилин гәрби наһијјәсиндә јерләшән Телекоммуникасија Шәбәкәләринин вә Симсиз Еавесдроппинҝ әсас һәрби базасы, Рабитә Телекоммуникасија Стансијалары, Гуру гошунларына аид јүксәк һәссас силаһларын нәзарәтчи ваһиди, һәрби вертолјотларын ениш јери, 810-ҹу бригаданын һәрби команданлыг гәрәрҝаһы, Һәрмун һәрби бригадаларынын баш гәрәҝаһы, Бенстим хүсуси тәјинатлы гыш бригадаларынын гәрәрҝаһына дәгиг дәјәрәк дағынтылара вә хејли сајда дүшмән гүввәсинин иткисинә сәбәб олуб.

Сионист режим медиалары исә, күтлә арасында тәшвишин јаранмамасы мәгсәдилә дармадағын олунмуш базаларын ҝөрүнтүсүнүн јајымланмасыны гадаған едиб вә билдирибләр ки, Суријадан исраилә атылан бүтүн ракетләр зәрәсизләшдирилиб.

Исраил режими вәтәндашларда руһ јүксәклијини артырмаг мәгсәдилә билдириб ки, Иран вә Суријанын һәрһансы бир һәрәкәтләри вахтында ҹидди шәкилдә алынаҹагдыр. (!)

Гејд едәк ки, Суријанын буҝүнкү ракет зәрбәләри исраил адлы гондарма режимин баш назири Бенјамин Нетанјаһонун Москвада Владимир Путинлә ики өлкә ордусунун Суријадакы әлагәләри һагда данышыглар апардығы вахтда баш вериб.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki