Јахын Шәрг Хәбәрләри

Сурија вә Онун мүттәфиг гүввәләри гондарма Исраиллә сәрһәдә јахын әразиләри тутур

Аллаһ Ордусу гондарма сионист режимин һүдудларына доғру ирәлиләмәкдәдир.

Сурија вә Онун мүттәфиг гүввәләри гондарма Исраиллә сәрһәдә јахын әразиләри тутур

Мүһасирәјә алынан әрази пајтахт Дәмәшгин ҹәнуб-гәрбиндә үсјанчыларын әлиндә олан, Гәрби Гута кими танынан сонунҹу истинадҝаһдыр. Артыг о да әлдән чыхмаг үзрәдир.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сепаһын Гүдс Ганадынын һәрби бөлмәләри Суријанын һөкумәтинин изнилә бу өлкәдә сионист режими, АБШ вә сәудијјә режиминин дәстәји илә фәалијјәт ҝөстәрән хариҹи вә дахили террорчу гүввәләрә гаршы апардыглары әмәлијјатлары давам етдирирләр. Белә ки, гондарма исраил режими вә Ливанла сәрһәд јахынлығында үсјанчыларын әлиндә олан сон ексклав артыг мүһасирәјә алыныб.

Мәркәзи Инҝилтәрәдә јерләшән Сурија Инсан Һаглары Тәшкилаты декабрын 25-дә билдириб ки, һөкумәт гүввәләри Беит Жин шәһәрини вә әтраф әразиләри әһатәләјиб.

Мәлуматына ҝөрә, мүһасирәдә олан дөјүшчүләрин үсјанчыларын әлиндә олан Идлиб вилајәтинә көчүрүлмәсиндән өтрү данышыглар апарылыр.

Сурија гүввәләри вә мүттәфигләри сәләфи вә азад Сурија ордусу кими адланан террорчу гүввәләр илә савашыр.

Мүһасирәјә алынан әрази пајтахт Дәмәшгин ҹәнуб-гәрбиндә үсјанчыларын әлиндә олан, Гәрби Гута кими танынан сонунҹу истинадҝаһдыр. Артыг о да әлдән чыхмаг үзрәдир. Аллаһ Ордусу гондарма сионист режимин һүдудларына доғру ирәлиләмәкдәдир.

Сурија гүввәләринин вә онун Иран Ислам Республикасынын дәстәкләдији мүттәфигләринин јәһудиләр тәрәфиндән ишғал олунмуш Фәләстин әразиләринә јахынлашмасы мәсәләси исә, АБШ, Гәрб Иттифагы вә онларын дәстәкләдији гондарма исраил режимини бәрк нараһат едир.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki