Јахын Шәрг Хәбәрләри

Гәләбә! Ҝенерал Сүлејмани ИШИД-и тарихин сәһифәсиндән силди, Бу Кәмал, ИШИД-ин Суријадакы сон мәнзили дә азад едилди

Инди исә нөвбә сионист режими, АБШ, Сәудијјә вә Түркијәнин дәстәкләдији Нүсрә вә с. тәкфирчи дәстәләрин тәмизләнмәсинә чатыб.

Гәләбә! Ҝенерал Сүлејмани ИШИД-и тарихин сәһифәсиндән силди, Бу Кәмал, ИШИД-ин Суријадакы сон мәнзили дә азад едилди

Дөјүш мејданында дүшмәнә гаршы амансызҹасына вурушан һәрби ресурсларын әл Мәјадин аҝентлијинә вердикләри мәлуматда билдирибләр ки, Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу – Сепаһын Гүдс Ганадынын команданы Ҝенерал Гасим Сүлејмани Бу Кәмал шәһәринин азад едилмәси әмәылијјатыны шәхсән өз өһдәсинә ҝөтүрмүшдүр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сурија Ордусу Дејр әл Зур рајонунда јерләшән ИШИД террор груплашмасынын Суријадакы сонунҹу галасынын там сүрәтдә азад етдикдән сонра рәсми ачыглама верәрәк сионистјөнлү ИШИД сәләфи террор груплашмасынын рәсмән Сурија әразисиндә һәр бир мүтәшәккил мөвҹудлуғуна сон гојулдуғуну елан едиб.

Һал һазырда Сурија Ордусу вә мүттәфигләри азад етдикләри ИШИД террор груплашмасынын Суријадакы сонунҹу галасы, Бу Кәмал шәһәрини мина вә партлајыҹы маддәләрдән тәмизләмәјә башлајыблар.

САНА аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, азы 150 тәкфирчи үнсүр АБШ коалисија гүввәләринин јардымы илә, Бу Кәмал шәһәриндән гачырдылараг Фәрат Чајынын шәрг наһијјәсинә Күрд гүввәләринин јашадыглары мәнтәләрә јерләшдирилибләр. Онлардан бир гисми өзләрини Күрд Демократ гүввәләринә тәслим едибләр.

Мүттәфиг Ҹәбһәнин Мүһарибә Тәблиғат Кампанијасынын вердији бәјанатына ҝөрә, Сурија Әрәб Ордусу вә Мүгавимәт Ҹәбһәсинин Бирликләри олан Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу – Сепаһ, Әфганыстанын Фатимијјун, Пакистанын Зејнәбијјун вә Ирагын Һејдәријјун бригадалары Суријанын Ирагла сәрһәдиндә јерләшән Б Кәмал шәһәрини там сүрәтдә ИШИД тәкфирчи үнсүрләринин ҹајнагларындан азад едибләр.

Дөјүш мејданында дүшмәнә гаршы амансызҹасына вурушан һәрби ресурсларын әл Мәјадин аҝентлијинә вердикләри мәлуматда билдирибләр ки, Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу – Сепаһын Гүдс Ганадынын команданы Ҝенерал Гасим Сүлејмани Бу Кәмал шәһәринин азад едилмәси әмәылијјатыны шәхсән өз өһдәсинә ҝөтүрмүшдүр.

Инди исә нөвбә сионист режими, АБШ, Сәудијјә вә Түркијәнин һимајә етдикләри Нүсрә ҹәбһәси вә с. тәкфирчи дәстәләрин тәмизләнмәсинә чатыб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki