Африка Хәбәрләри

Ҹүһүд ҹасусу јахаланды, Либијада мәсҹид имамы исраил режимин ҹасусу чыхды – Фото

Мәсҹид имамынын әслиндә исраил вәтәндашы олдуғу вә әсл ады исә Бенјамин Әфраим олдғу мүәјјән едилиб.

Ҹүһүд ҹасусу јахаланды, Либијада мәсҹид имамы исраил режимин ҹасусу чыхды – Фото

Јәһуди ҹасусу Бенјамин Әфрам, ишғалчы исраил режиминин хариҹи дөвләтләрдә террор әмәлијјатлары төрәдән Моссад тәшкилатынын әрәб вә Ислам өлкәләри әлејһинә ҹасуслуг шәбәкәсинин үзвү олмуш вә орада тәлиматланараг Либијаја ҝөндәрилмишдир.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Либија рәсмиләри Бенгазидә јерләшән бир Мәсҹидин Әбу Һәфс адлы Имам ҹаматынын һәбс едилмәси һагда мәлумат верибләр.

Либијалы рәсмиләр билдирибләр ки, арашдырма апардыгдан сонра Мәсҹид имамынын әслиндә исраил вәтәндашы олдуғу вә әсл ады исә Бенјамин Әфраим олдғу мүәјјән едилиб.

Мәлумата ҝөрә, Бенјамин Әфрам ишғалчы исраил режиминин хариҹи дөвләтләрдә террор әмәлијјатлары төрәдән Моссад тәшкилатынын әрәб вә Ислам өлкәләри әлејһинә ҹасуслуг шәбәкәсинин үзвү олмуш вә орада тәлиматланараг Либијаја ҝөндәрилмишдир.

Ҹүһүд ҹасусу Бенјамин илк өнҹә ИШИД террор тәшкилатына дахил олур вә ИШИД әли илә Либијаја ҝәләрәк Бенгазидә мүвәффәгијјәтлә Әбу Һәфсә Мәсҹидинин Имамы тәјин едилир. Даһа сонра о бурада 200 террорчунун идарәчи һејәтинин мәсулијјәтини өһдәсинә ҝөтүрүр.

Испанијанын Ел Паис газети бу һагда јазараг вурғулајыб: “Тәҹүбләндитиҹи мәгам одур ки, Әбу Һәфс сүрәтлә өз ишиндә ирәли ҝедәрәк ади бир үнсүрдән апарыҹы бир үнсүрә чеврилиб. Вә сонра да, өзү ајрыҹа 200 нәфәрдән ибарәт террор груплашмасы јарадараг онлары идарә едиб. О вә террорчу үнсүрләри дәфәләрлә Мисир торпагларын нүфуз едәрәк орада вәһшиликләр төрәдибләр. Дејиләнләрә ҝөрә, Әбу Һәфсин груплашмасы Либијадакы ИШИД-чиләр сырасында ән гәддар вә ҹинајәткар груплашма олуб.”

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki