Ҹүһүд Хәбәрләри

Јәһудиләр аҹизликләринә етираф етдиләр: Иранлылар ҝүҹлү сивлизасијаја саһиб олан милләтдиләр. Биз онларла баҹармырыг

Јәһудиләр аҹизликләринә етираф етдиләр: Иранлылар ҝүҹлү сивлизасијаја саһиб олан милләтдиләр. Биз онларла баҹармырыг

“Иранлылар јүксәк сивилизасијаја маликдирләр. Онларын јахшы инкишаф етмиш елми, инфраструктуру, һејрәтамиз сәнајеси, јахшы алимләри вә чохлу истедадлы ҝәнҹләри вар... Вә буна ҝөрә дә даһа тәһлүкәлидирләр. Биз онларын өһдәсиндән тәк ҝәлә билмәрик”,- дејә сабиг ҝенерал Ј.Ҝолан билдириб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Фәләстин торпагларыны ишғал етмиш гондарма исраил режиминин “САХАЛ” адлы мүдафиә ордусунун сабиг ҝенералы Јаир Ҝолан, јәһудиләрин дүнјада тәк халг олдуглары вә диҝәр инсанларын Аллаһ тәрәфиндән онлара “Гој” нөкәр јарадылдығы чүрүк иддиаларыны алт-үст етди.

Белә ки, “САХАЛ” Баш Гәрарҝаһынын кечмиш мүавини, ҝенерал-мајор Јаир Ҝолан Вашингтонун Јахын Шәрг Сијасәти Институтунун конфрансында чыхыш едәрәк, Иран халгынын гәдимлијинә, сивлизасијалы вә алиҹәналығына етираф едәрәк јәһудиләрин онлар гаршысында аҹиз галдыгларыныа етираф едиб.

“Иранлылар јүксәк сивилизасијаја маликдирләр. Онларын јахшы инкишаф етмиш елми, инфраструктуру, һејрәтамиз сәнајеси, јахшы алимләри вә чохлу истедадлы ҝәнҹләри вар... Вә буна ҝөрә дә даһа тәһлүкәлидирләр. Биз онларын өһдәсиндән тәк ҝәлә билмәрик”,- дејә сабиг ҝенерал Ј.Ҝолан билдириб.

Ҝолан, Иран Ислам Республикасынын Суријадакы артан ҝүҹүнү вә Исраил тәрәфиндән ИИР-ын Һамадаки ракет заводуна едилән һава һүҹумуну нараһатлыгла дилә ҝәтирәрәк дејиб: “Иран, Суријанын гәрбиндә Исраил сәрһәдләринә доғру агрессија илә јахынлашыр. Бу аренада биз Москванын Исраиллә әмәкдашлыг едәҹәји ролуна үмүд едирик...”

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди