Өзләрини Дүнјанын Сечилмиш Халгы Зәнн Едән

Јәһудиләрин Јапон баш назирә һөрмәтсизлији – Фото

Гонаглара десерт ади габ әвәзинә ајаггабы шәклиндә олан дәмир габын ичиндә тәгдим едилиб.

Јәһудиләрин Јапон баш назирә һөрмәтсизлији – Фото

Гејд едәк ки, Јапонија мәдәнијјәтиндә ајаггабынын гонаға нүмајиш олунмасы тәһгир һесаб олунур. Јапонлар үмумијјәтлә ајаггабы илә нә евә, нә дә иш јеринә дахил олмурлар.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Фәләстин торпагларыны ишғал етмиш Исраил режиминин баш назири Бинјамин Нетанјаһу игамәтҝаһында тәшкил етдији гәбул заманы Јапонијанын баш назири Синдзо Абени пис вәзијјәтә салыб.

Мәлумата ҝөрә, гонаглара десерт ади габ әвәзинә ајаггабы шәклиндә олан дәмир габын ичиндә тәгдим едилиб.

Гејд едәк ки, Јапонија мәдәнијјәтиндә ајаггабынын гонаға нүмајиш олунмасы тәһгир һесаб олунур. Јапонлар үмумијјәтлә ајаггабы илә нә евә, нә дә иш јеринә дахил олмурлар.

Галмагалын јапон медиасында бөјүмәсиндән сонра дипломатик корпусун нүмајәндәси һәмин ситуасијаны диндар јәһудијә донуз формалы габда шоколад тәгдим етмәклә мүгајисә едиб.

Нетанјаһу администрасијасы исә јаратдыглары инсидентлә бағлы мәтбуата белә бир ачыглама вериб:

“Биз јапон гонагларымыза һөрмәт едир вә онлары јүксәк гијмәтләндиририк. Сүфрәјә һансы јемәкләрин ҝәтириләҹәјинә биз гәрар вермирик. Сөһбәт ашпазын јарадыҹы тәшәббүсүндән ҝедир".

Хатырладаг ки, јәһуди адлы үнсүрләр хам хүлјаларына әсасланараг өзләрини дүнјанын сечилмиш халгы билир вә диҝәр дүнја халгларыны исә, "Гој" адландырараг икиајглы һејван саныр вә бу икиајаглы һејванларын дөрдајаглы һејванлар кими Аллаһ тәрәфиндән јәһудиләрә хидмәтдән өтрү јарадылдығына инанырлар (!!!).

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki