Мәзлумун Јанында Залымын Әлејһинәјик!

Сәудијјә вәһшиликләринә ҝөз јүман БМТ: ИИР Јәмәнә силаһ ембаргосуну “позду" (!)

Сәудијјә вәһшиликләринә ҝөз јүман БМТ: ИИР Јәмәнә силаһ ембаргосуну “позду

Белә ки, бүдҹәсини сәудијјә режими тәрәфиндән тәмин едән БМТ билдириб ки, Иран Ислам Республикасы Һусиләрә баллистик ракет вә пилотсуз тәјјарә ҝөндәриб. Бунунла да Тәһлүкәсизлик Шурасынын бу група силаһ ембаргосуну позуб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, артыг 4 илдир ки Јәмәнә гаршы һәрби тәҹавүзләр едән вә милјонларла ҝүнаһсыз инсанларын өлүмүнә, јараланмасына вә диҝәр мадди вә мәнәви хәсарәтләр алмасына сәбәб олан сәудијјә режиминин ҹинајәтләринә там сојугганлыгла ҝөз јүман “бирләшмиш милләтләр тәшкилаты”, девизи “Мәзлумун Јанында Залимә Гаршыјыг” олан Иран Ислам Республикасынын Јәмәнин өзүнүмүдафиә "Әнсаруллаһ" һәракатына гаршы БМТ-нин тәтбиг етдији силаһ санксијасыны поздуғуну ачыглајыб.

Белә ки, бүдҹәсини сәудијјә режими тәрәфиндән тәмин едән БМТ билдириб ки, Иран Ислам Республикасы Һусиләрә баллистик ракет вә пилотсуз тәјјарә ҝөндәриб. Бунунла да Тәһлүкәсизлик Шурасынын бу група силаһ ембаргосуну позуб.

Даим сионист режим вә христиан дүнјасынын марагларыны мүдафиә едән БМТ-дән верилән ачыгламада белә дејилиб: "Мүтәхәссисләримиз ракет вә пилотсузлар үзәриндә арашдырма апарыблар. Бу силаһлар Ирана мәхсусдур."

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki