Сионизим Хәбәрләри

Нетанјаһу Илһам Әлијеви Исраилә дәвәт етди

Нетанјаһу Илһам Әлијеви Исраилә дәвәт етди

Нетанјаһу: “Һөрмәтли ҹәнаб президент, әзиздостум. Азәрбајҹан Республикасынын президенти вәзифәсинә ардыҹыл олараг дөрдүнҹү дәфә сечилмәјиниз мүнасибәтилә Исраил һөкумәти адындан мәним сәмими тәбрикләрими гәбул един".

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Фәләстин торпагларыны ишғал етмиш сионист Исраил режимин баш назири Бенјамин Нетанјаһу Илһам Әлијеви Азәрбајҹан президенти сечилмәси мүнасибәтилә тәбрик едиб.

Тәбрикмәктубундадејилир:

“Һөрмәтли ҹәнаб президент, әзиз достум. Азәрбајҹан Республикасынын президенти вәзифәсинә ардыҹыл олараг дөрдүнҹү дәфә сечилмәјиниз мүнасибәтилә Исраил һөкумәти адындан мәним сәмими тәбрикләрими гәбул един.

Исраиллә Азәрбајҹан арасында сых достлуг вә әмәкдашлыг мүнасибәтләрини даһа да мөһкәмләндирмәк үчүн бундан сонра да Сизинлә әлагәләримизи давам етдирмәк нијјәтиндәјик.

Бу хош фүрсәтдән истифадә едәрәк Сизә мүнасиб олан вахтда Исраилә сәфәр етмәјиниз барәдә тәклифими јенидән али диггәтинизә чатдырырам.

2016-ҹы илин декабрында Бакыја унудулмаз сәфәрим заманы Сизин мәнә ҝөстәрдијиниз сәмими мүнасибәтә вә гонагпәрвәрлијә ҝөрә Сизә бир даһа дәрин тәшәккүрүмү билдирирәм.

Зати-алиләри, Сизи ән гыса заманда јенидән ҝөрмәјә үмидварам”.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki