Асија Хәбәрләри

Мјанма режими Араканда мүсәлманлара гаршы төрәтдији сојгырымын изләрини арадан апарыр

Мјанма режими Араканда мүсәлманлара гаршы төрәтдији сојгырымын изләрини арадан апарыр

“Аракан Прожеҹт” адлы гејри-һөкумәт тәшкилатынын мәлуматларына әсасән, өзәл ширкәтләрә мәхсус булдозерләр Мјанма рәһбәрлијинин әмри илә мәзарлары һамарлајыр. Кечән ајларда Аракан әјаләтиндә ики күтләви мәзарлыг тапылмышды вә бунлар етник тәмизләнмәјә сүбут кими ҝөстәрилмишди. Инди исә Бутһидунг гәсәбәсиндәки күтләви мәзарын мәһв едилмәсинә башланылыб, сојгырымын изләри арадан галдырылыр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мјанма буддист режими Аракан мәнтәгәсиндә јашајан Роһинҝа Мүсәлманларынын кәндләриндә етдији кими сојгырыма мәруз гојдуғу Мүсәлманларын күтләви мәзарларыны да арадан апармаға чалышыр.

“Аракан Прожеҹт” адлы гејри-һөкумәт тәшкилатынын мәлуматларына әсасән, өзәл ширкәтләрә мәхсус булдозерләр Мјанма рәһбәрлијинин әмри илә мәзарлары һамарлајыр. Кечән ајларда Аракан әјаләтиндә ики күтләви мәзарлыг тапылмышды вә бунлар етник тәмизләнмәјә сүбут кими ҝөстәрилмишди. Инди исә Бутһидунг гәсәбәсиндәки күтләви мәзарын мәһв едилмәсинә башланылыб, сојгырымын изләри арадан галдырылыр.

Диҝәр тәрәфдән, һөкумәт сөзчүсү Зау Һтај да мәһв едилән күтләви мәзарлар һаггында бир сүбут олмадығыны билдирәрәк, верилән суаллара ҹаваб вермәкдән имтина едиб.

Хатырладаг ки, Мјанманын Милли Бирлик Тәшкилатынын мәлуматына ҝөрә, тәкҹә 2012-ҹи илин мај ајында Мјанманын гәрбиндә ҝедән тоггушмаларда вә евләрин јандырылмасы нәтиҹәсиндә 100 миндән артыг Мүсәлман евсиз-ешиксиз галыб.

2012 ҹи илдә Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Мјанма һадисәләринә реаксија олараг, Мјанма һөкумәтинин, бејнәлхалг даирәләрин вә Ислам Әмәкдашлыглары Тәшкилатынын дәрһал ҹидди тәдбирләр ҝөрмәләрини истәјиб.

Ислам Әмәкдашлығы Тәшкилатынын баш катиби Әкмәләддин Еһсаноғлу 2013-ҹү илдә дејиб: Өтән 30 илдә Руһинга Мүсәлманлары Мјанмада инсан һагларынын кобуд формада позулмасы, ирги тәмизләмә, сојгырымы, тәҹавүз вә мәҹбури мүһаҹирәт кими ҹидди проблемләрлә үз-үзәдир...

Гејд едәк ки, Мјанмада 3 милјон Руһингалы- Аракан Мүсәлманы јашајыр. Онлар әсасән өлкәнин гәрбиндә мәскунлашыблар. Мүсәлман күтләсинә гаршы сојгырым вә мисилсиз вәһшиликләр бу ҝүнә кими давам етмәкдәдир...Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)