Сионизим Хәбәрләри

Моссадын сабиг башчысы: Нетанјаһу Исраили Хәстә етди!

Јатом, Нетанјаһу вә онун тәрәфдарларыны коррупсија арашдырмаларына тәкид етмишдир.

Моссадын сабиг башчысы: Нетанјаһу Исраили Хәстә етди!

Ишғалчы Исраил режиминин гурулушунун 70-ҹи илдөнүмүндән әввәл баш назирлә мүхалифәти илә танынан Сабиг Моссад башчысы Даннј Јатомун бу ирадлары өлкәнин ән чох сатылан гәзети олан Једиотһ Аһронот гәзетиндә дәрҹ едилиб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, сабиг Моссад шефи ишғалчы сионист режимин баш назири Бинјамин Нетанјаһуну топа тутду: "Нетанјаһу өз марагларыны милли мараглардан үстүн тутараг өлкәни өлүмҹүл бир хәстәлијин ағыр мәрһәләсинә ҝәтирди."

Ишғалчы Исраил режиминин гурулушунун 70-ҹи илдөнүмүндән әввәл баш назирлә мүхалифәти илә танынан Сабиг Моссад башчысы Даннј Јатомун бу ирадлары өлкәнин ән чох сатылан гәзети олан Једиотһ Аһронот гәзетиндә дәрҹ едилиб.

Белә ки, һәлә 1990-ҹы илләрин сонунда Нетанјаһунун илк дөврүндә, сабиг Моссад башчысы Даннј Јатом, баш назирин 'ҝетмәлидир' дедијини ифадә етмишдир. Јатом, Нетанјаһу вә онун тәрәфдарларыны 'шәхси марагларыны милли марагларын гаршысында гојмаг' илә ҝүнаһландырараг коррупсија арашдырмаларына тәкид етмишдир.

Јатом, ишғал алтындакы торпаглардан ҝери чәкилмә еһтималыны рәдд едән Нетанјаһу һөкумәтини ики дөвләтли һәллдән узаглашмаг вә фәләстинлиләрлә ики милләтли, тәк бир дөвләтә доғру аддым атмагда ҝүнаһландырды.

Һәмчинин 1968-74 арасында Моссада башчылығы едән Зви Замир дә Б. Нетанјаһо барәсиндә сәрт ачыглама вериб.

О дејиб: "Бурада ушагларымыз, нәвәләримиз вә онларын нәвәләри јашајыр. Онларын сағлам бир өлкәдә јашамасыны истәјирәм. Лакин бу өлкә хәстәдир... Биз критик бир вәзијјәтдәјик. Нетанјаһу һакимијјәтә ҝәлдикдә, өлкәни өлүмҹүл бир хәстәлијин ағыр мәрһәләсинә ҝәтирди. "

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki