Фәләстин Хәбәрләри

Етираф! Сионист тәшкилатынын рәиси ачыглады: Илләрдир Сурија вә Ирагдакы террорчулара көмәк едирик

Етираф! Сионист тәшкилатынын рәиси ачыглады: Илләрдир Сурија вә Ирагдакы террорчулара көмәк едирик

Флајинг Ед гејри-һөкумәт тәшкилатынын сәдри Гал Ласки: Биз Пакистан, Судан, Ираг вә башга өлкәләрдә фәалијјәт ҝөстәрмишик. Лакин Суријада о гәдәр дә ади дејилди. Чүнки бизим үчүн бир һадисә баш версәјди, Исраил вә сионистләр дә бизимлә бирликдә батаглыға сүрүкләнәрди.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Фәләстин торпагларыны ишғал етмиш сионист "Исраил" режиминиә аид бир тәшкилатынын рәиси етираф едиб ки, Ираг вә Суријада террорчулара вә мүхалифләрә илләрлә көмәк олунуб. Лакин Суријада әмәлијјат онларын бүтүн фәалијјәтләри илә фәргли олмушдур.

Фарс хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, сионист режимин суријалы террорчу вә мүхалифләрә дәстәјинин ачыг-ашкар һал алмасы илә, јениләрдә бу режимин бир гејри-һөкумәт тәшкилаты да билдириб ки, бир нечә ил ҝизли шәкилдә Суријанын дахилинә јардымлар ҝөндәрилиб.

Сионист режим ордусунун Ҹөвлан јүксәкликләриндә јерләшән суријалы мүхалифләрә јардым ҝөндәрмәси илә бағлы ҝизли әмәлијјатын ифша олунмасы ардынҹа, ишғал олунмуш Фәләстиндә јерләшән Флајинг Ед гејри-һөкумәт тәшкилатынын сәдри Гал Ласки дејиб: Бу әмәлијјатда ҝөндәрилән мәһсуллар онун групу тәрәфиндән тәмин олунуб.

Јерусәлим Пост гәзетинин јаздығына ҝөрә, Ласки мәтбуат конфрансында башчылыг етдији тәшкилатын өтән ики ил әрзиндә сионист режим ордусу илә јахын әмәкдашлығына тохунараг дејиб: Суријалы мүхалифләрә јардымлар һәфтәдә ҝөндәрилирди.

О әлавә едиб: Биз Пакистан, Судан, Ираг вә башга өлкәләрдә фәалијјәт ҝөстәрмишик. Лакин Суријада о гәдәр дә ади дејилди. Чүнки бизим үчүн бир һадисә баш версәјди, Исраил вә сионистләр дә бизимлә бирликдә батаглыға сүрүкләнәрди.

4 ҝүн өнҹә сионист режим ордусу бир видео-чарх јајымлајараг билдириб ки, Ҹөвлан јүксәкликләриндәки суријалы мүхалифләр үчүн бир нечә тон мүхтәлиф јардым ҝөндәрилиб.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki