Сағламлыг

Бел јыртығында бел дартмасы - Траксија

Бел јыртығында бел дартмасы - Траксија

Траксија хүсуси мониторлашмыш чәкмә системинин васитәсијлә лазым олан бөлҝәдә әзәлә спазмыны азалтмаг вә декомпрессија јаратмаг мәгсәдилә тәтбиг олунур ки, бу да компрессион-механики ағрылар заманы чох фајдалы ола билир

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бир чох инсан бел јыртығы вә бунун кими хәстәликләрдән әзијјәт чәкмәкдәдир. Бу хәстәлик илә мүбаризәдә Ашағы Тезликли Електрик Ҹәрәјанлары вә Траксија-дан да истфадә олунур.

Ашағы Тезликли Електрикҹәрәјанлары физиотерапијада, әзәлә вә синир тохумаларыны стимулјасија етмәк үчүн тәтбиг олунур.

Тәсири: Әзәләри стимулјасијаедиҹи, ағрыкәсиҹи, ган дөвраны јахшылашдырыҹы, өдәм азалдыҹы тәсири илә сүмүк-әзәлә, периферик синир системинин бир чох хәстәликләринин вә диск јыртыгларынын мүалиҹәсиндә истифадә олунур.

 

Траксија (Дартма)

Хүсуси мониторлашмыш чәкмә системинин васитәсијлә лазым олан бөлҝәдә әзәлә спазмыны азалтмаг вә декомпрессија јаратмаг мәгсәдилә тәтбиг олунур ки, бу да компрессион-механики ағрылар заманы чох фајдалы ола билир.

Тәсир механизми: Фәгәрәләрин арха ојнагларыны (фасет ојнаглары) бир-бириндән ајырараг, үзәринә дүшән јүкү азалтмаг

 

Әзәлә вә бағлары ҝәрмәк

Бу иш, бағалты диск протрузијаларда вә бәзи бағалты диск јыртыгларында фајдалы ола билир.

Диггәт! Һәр бел јыртығында бел дартмасы олмаз. Чох тәһлүкәлидир јалныз һәким төвсијјәси әсасында иҹра олунмалыдыр.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki