Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү

Рөвшән Новрузоғлу: “Гүдс Ҝүнү” нү тәнтәнәли шәкилдә гејд етмәк сүлһсевәр дүнја дөвләтләринин мүгәддәс борҹудур”

“Гүдс Ҝүнү Империализмә, бејнәлхалг сионизмә, терроризмә гаршы мүбаризә ҝүнүдүр.

Рөвшән Новрузоғлу: “Гүдс Ҝүнү” нү тәнтәнәли шәкилдә гејд етмәк сүлһсевәр дүнја дөвләтләринин мүгәддәс борҹудур”

Рөвшән Новрузоғлу: “Имам Хомејни бүтүн бу һәгигәтләри билдији үчүн Мүбарәк Рамазан ајынын сонунҹу ҹүмә ҝүнүнү “Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү” елан етди.”

ӘһлиБејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – ХәбәрАҝентлијининвердијихәбәрәәсасән, политолог Рөвшән Новрузоғлу “Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү”нүн фәлсәфәси һагда данышаркән бу фикирләри, сәсләндириб: “Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү тарихин тәсдиг олунан сәһифәләриндән биридир”.

О, билдириб ки, “Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү” ҹәмијјәтин , иҹтимаи-сијаси мүһитин формалашмасында вә дүнјанын низамланмасында бөјүк рола маликдир: “ “Гүдс Ҝүнү” Гәрб дүнјасынын вә христиан аләминин дәрк етмәк истәмәдији бир һәгигәтдир. Бу ҝүн бөјүк бир тәрбијјә вә севҝи мәктәбидир. “Гүдс Ҝүнү” һәјатын, ҹәмијјәтин, дүнјанын ритмини сахлајан симфонијадыр. “Гүдс Ҝүнү” азадлығын, ләјагәтин рәмзидир. “Гүдс Ҝүнү” торпағы ишғал едилән, зүлмә мәруз галан инсанларын ҝүнүдүр. Имам Хомејни бүтүн бу һәгигәтләри билдији үчүн Мүбарәк Рамазан ајынын сонунҹу ҹүмә ҝүнүнү “Бејнәлхалг Гүдс Ҝүнү” елан етди. “Гүдс Ҝүнү Империализмә, бејнәлхалг сионизмә, терроризмә гаршы мүбаризә ҝүнүдүр. Бу ҝүнү тәкҹә мүсәлманлар јох, инсанпәрвәр, азадлыгсевәр бүтүн инсанлар гејд едирләр. “Гүдс Ҝүнү” нү тәнтәнәли шәкилдә гејд етмәк сүлһсевәр дүнја дөвләтләринин мүгәддәс борҹу олмалыдыр”.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Quds cartoon 2018
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди