Фатимијјә Ҝүнләри...

Пејғәмбәрин (с) әзиз гызы һәзрәт Фатимәи Зәһранын сон сөзләри

Пејғәмбәрин (с) әзиз гызы һәзрәт Фатимәи Зәһранын сон сөзләри

"... Өлдүјүмдә өзүн мәнә гүсл вер, кәфән елә, гәбирә гој, гәбир өртүјүмү чәк, торпағы гәбирим үзәринә јај, баш тәрәфимдә мәнимлә үз-үзә отур, мәним үчүн чохлу Гуран оху, дуа ет. Чүнки о саатларда өлүнүн инсанларла үнсүијјәтдә олмасына һәр заманкындан даһа чох еһтијаҹы вар... Сәни Аллаһ әманәт едирәм, балаларымы да сәнә вәсијјәт едирәм...".

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бөјүк Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) әзиз гызы һәзрәт Фатимеји-Зәһра (сәламуллаһи әлејһа) өмрүнүн сон анларында Әмирәл Мөминин һәзрәт Әлијә (әлејһи сәлам) белә бујурмушдур: “Әмоғлу мән өлүм хәбәрими алмышам. Јаваш јаваш атамла ҝөрүшмәјә јахынлашырам. Инди үрәјимдә олан бәзи истәкләри сәндән истәјәҹәјәм.”

Имам Әли (әлејһи сәлам) бујурду: “Еј Аллаһын Елчисинин гызыи! Бујур истәдијини де!”

Һәзрәт Зәһра (сәламуллаһи әлејһа) бујурду: “Әмоғлу сәнин евиндә јалан демәдим, сәнә хәјанәт етмәдим вә сәнин итаәтиндән бојун гачырмадым... Сәнә биринҹи вәсијјәтим будур ки, мәндән сонра бир ханымла аилә һәјаты гур! Чүнки кишиләр гадынсыз јашаја билмәзләр... Нөвбәти истәјим будур ки, мәним һаггымда зүлм едән инсанлары мәним дәфн мәрасимимә бурахмајасан. Онлар Аллаһын вә Онун Елчисинин дүшмәнләридирләр. Онларын вә тәрәфдарларынын һеч бири мәним ҹәназәмдә иштирак етмәсинләр. Мәни инсанлар јухуја ҝедәндә дәфн ет!” (Роудәтул-Ваизин, 1/ 151)

Әлламә Мәҹлиси, Биһарул-Әнвар әсәриндә (ҹ.79, с.27, һәдис:13.) һәзрәт Фатимеји-Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) Имам Әлијә (әлејһи сәлам) вәсијјәтини белә нәгл едир:

"... Өлдүјүмдә өзүн мәнә гүсл вер, кәфән елә, гәбирә гој, гәбир өртүјүмү чәк, торпағы гәбирим үзәринә јај, баш тәрәфимдә мәнимлә үз-үзә отур, мәним үчүн чохлу Гуран оху, дуа ет. Чүнки о саатларда өлүнүн инсанларла үнсүијјәтдә олмасына һәр заманкындан даһа чох еһтијаҹы вар... Сәни Аллаһ әманәт едирәм, балаларымы да сәнә вәсијјәт едирәм...".

 

 

 

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдәнистифадәетдикдәмәнбәјәистинадлазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Quds cartoon 2018
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди