Иран Ислам Республикасы

Әли Әкбәр Вилајәти Гарабағ мүнагишәсиндән данышды

Әли Әкбәр Вилајәти Гарабағ мүнагишәсиндән данышды

Әли Әкбәр Вилајәти: “Биз Гарабағ мәсәләсинин һәлли үчүн сијаси данышыглары алгышлајырыг. Үмид едирик ки, реҝионун проблемләриндән олан бу проблем тезликлә данышыглар јолу илә өз һәллини тапаҹаг”.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери Сејид Әли Хаменеи һәзрәтләринин бејнәлхалг мәсәләләр үзрә мүшавири Әли Әкбәр Вилајәти ҝәлән һәфтә Теһранда кечириләҹәк “Әһли-бејт (ә) ашигләри вә тәкфирчилик мәсәләси” мөвзусунда конфранса һәср олунмуш мәтбуат конфрансында АПА-нын суалына ҹавабында дејиб: “Дағлыг Гарабағ мүнагишәсинин һәрби јолла һәлли јохдур”.

Ә. Ә. Вилајәти билдириб ки, Дағлыг Гарабағ мүнагишәси данышыглар јолу илә өз һәллини тапмалыдыр: “Биз Гарабағ мәсәләсинин һәлли үчүн сијаси данышыглары алгышлајырыг. Үмид едирик ки, реҝионун проблемләриндән олан бу проблем тезликлә данышыглар јолу илә өз һәллини тапаҹаг”.

Ә. Ә. Вилајәти ИИР, Русија вә Азәрбајҹан президентләринин Теһран ҝөрүшүнә тохунараг һәр нөв реҝионал әмәкдашлығы алгышладыгларыны сөјләјиб: “Һәм Русија, һәм дә Азәрбајҹан бизим гоншумуздур. Ејни заманда, Азәрбајҹанла Ираны бир-биринә бағлајан чохлу телләр вар. Чох аз өлкә вар ки, Азәрбајҹан вә Иран гәдәр мәдәни, дини вә тарихи мүштәрәклијә саһиб олсун. Бу сәбәбдән һәм Азәрбајҹан, һәм дә Русија илә ҝөрүшләрин кечирилмәси чох фајдалыдыр”.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Arba'een
Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди