Әлагәләр

Әли Шәмхани: ИИР-ын террорзимлә мүбаризәси олмасајды инди Авропа, о ҹүмләдән Франса бөһран ичәрисиндә иди

Әли Шәмхани: ИИР-ын террорзимлә мүбаризәси олмасајды инди Авропа, о ҹүмләдән Франса бөһран ичәрисиндә иди

Әли Шәмхани Иран Ислам Республикасынын Ираг вә Суријада терроризм илә һәгиги мүбаризә истигамәтиндәки сәјләринә тохунараг дејиб: "Иранын террорзим илә чох хәрҹли олан мүбаризәси олмасајды бу бөһран инди Авропаја о ҹүмләдән дә Франсаја јајыла биләрди."

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасынын Милли Тәһлүкәсизлик Али Шурасынын катиби Әли Шәмхани бу ҝүн Теһранда Франсанын ХИН рәһбәри Жан Ију Ле Дриан илә ҝөрүшүб.

ИИР мүдафиә габилијјәтинин хүсусијлә ракет саһәсиндә даһа да ҝүҹләндирилмәсинин зәрури пироритет олдуғуну билдирән Әли Шәмхани дејиб: "Иран Ислам Республикасынын мүдафиә габилијјәти һеч бир өлкәјә гаршы јөнәлмәјиб. Мүдафиә ҝүҹүмүзүн сијаси амилләрдән тәсир алмадан инкишаф етдирилмәси, өлкәнин тәһлүкәсизлик саһәсиндәки еһтијаҹларыны өдәмәкдән өтрүдүр."

Әли Шәмхани Иран Ислам Республикасынын Ираг вә Суријада терроризм илә һәгиги мүбаризә  истигамәтиндәки сәјләринә тохунараг дејиб: "Иранын террорзим илә чох хәрҹли олан мүбаризәси олмасајды бу бөһран инди Авропаја о ҹүмләдән дә Франсаја јајыла биләрди."

ИИР Милли Тәһлүкәсизлик Али Шурасынын катиби Ислам Ингилабына дүшмән олан "мүҹаһидине хәлг" кими террорчу групларын Франса да сәрбәст фәалијјәт ҝөстәрмәсинә тохунараг дејиб: "Франсанын бу өлкәдә фәалијјәт ҝөстәрән вә минләрлә ҝүнаһсыз иранлынын террорунда әли олмуш террорчу групларына шәраит јаратмасы Парисин терроризм илә мүбаризә үзрә бејнәлхалг өһдәлијинә зиддир."Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki