Иран Ислам Республикасы

Ҝенерал Сәлами: Әҝәр авропалылар дахили ишләримизә гарышарларса, ракетләримизин учуш мәсафәсини артыраҹағыг

Мүгавимәт Һәракатынын ИШИД үзәриндә газанығы гәләбәси АБШ вә сионист режиминин ҹыздыглары мәнфур планлары алт-үст етди.

Ҝенерал Сәлами: Әҝәр авропалылар дахили ишләримизә гарышарларса, ракетләримизин учуш мәсафәсини артыраҹағыг

Ҝенерал Мајор Һүсејн Сәлами: “Бу ҝүнә кими биз ракетләримизин вурма мәсафәсини 2000 км-дә сахламышыг вә бундан артыг ҝетмирик. Бу бизим техники чатышмамазлығымыздан ирәли ҝәлмир. Чүнки бизим ракетләримизин вурма мәсафәси илә бағлы өзүмүзә мәхсус мәнтигимиз вардыр. Буна ҝөрә дә, авропалылар анламалыдырлар, әҝәр бизим дахили ишләримизә гарышарларса биз ракетләримизин вурма мәсафәсини артыраҹағыг.”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Ингилабынын Кешикчиләри Корпусунун - Сепаһын командан әвәзи Ҝенерал Мајор Һүсејн Сәлами дүнән ахшам Гум шәһәриндә етдији чыхышында Мүгавимәт Һәракатынын ИШИД үзәриндә газанығы гәләбәси илә, АБШ вә сионист режиминин Јахын Шәрг өлкәләри үчүн ҹыздыглары мәнфур планларынын алт-үст олдуғуна ишарә едәрәк дејиб: “Артыг, инди Ислам Дүнјасыдыр ки, Америкада ҝедән ҝедишатларда дәјишиликләр едәҹәкдир.”

Сепаһын командан әвәзи Ислам Республикасынын истеһсал етдији мүдафиә характерли ракетләринин гүдрәтли олмасынын әһәмијјәтинә ишарә едәрәк дејиб: “Бизим мүдафиә гүдрәтимиз вә истеһсал етдијимиз ракетләр дипломатија ҝүҹүмүзүн, истиглал вә тәһлүкәсизлијимизин заминидир. Бу зәминәдә һеч заман мүзакирә столу архасына кечмәјәҹәјик. Чүнки әҝәр мүзакирә етсәк јәни тәслим олмушуг деәкдир. Вә бу да дүшмән үчүн мүһарибә етмәдән гәләбә әлдә етмәкдир.”

Ҝенерал Мајор Һүсејн Сәлами даһа сонра сөзләринә артырараг дејиб: “Бу ҝүнә кими биз ракетләримизин вурма мәсафәсини 2000 км-дә сахламышыг вә бундан артыг ҝетмирик. Бу бизим техники чатышмамазлығымыздан ирәли ҝәлмир. Чүнки бизим ракетләримизин вурма мәсафәси илә бағлы өзүмүзә мәхсус мәнтигимиз вардыр. Буна ҝөрә дә, авропалылар анламалыдырлар, әҝәр бизим дахили ишләримизә гарышарларса биз ракетләримизин вурма мәсафәсини артыраҹағыг.”

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki