Иран Ислам Республикасы

Ҝенерал-мајор Сүлејмани Иран президентинин сионист режимлә бағлы сөзләрини алгышлады

Ҝенерал-мајор Сүлејмани Иран президентинин сионист режимлә бағлы сөзләрини алгышлады

Сепаһ-ын Гүдс баталјону команданы Гасым Сүлејмани дејиб: Һәсән Руһанинин Иран нефтинин ихраҹ едилмәјәҹәји тәгдирдә, бүтүн реҝионун нефт ихраҹатына һеч бир зәманәтин олмајаҹағына даир фикирләри вә Иран Ислам Республикасынын сионист режим гаршысындакы мөвгеји илә бағлы дәјәрләди сөзләри ифтихар мәнбәјидир.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу Сепаһ-ын Гүдс баталјону команданы чәршәнбә ҝүнү Иран Ислам Республикасы президенти Һәсән Руһанинин америкалылар вә сионистләрлә бағлы сәсләндирдији фикирләри алгышлајараг, бу чыхышы ифтихар мәнбәји адландырыб.

Иран Ислам Республикасы президенти базар ертәси ҝүнү ахшам Исвечрәдә јашајан иранлылар илә ҝөрүшдә америкалыларын Иранын нефт сатышыны там шәкилдә дурдурмаг нијјәтиндә олдугларыны елан етмәләринә мүнасибәт билдирәрәкән дејиб: Онлар нә дедикләрини анламырлар. Иран нефтинин сатыша чыхарылмамасы, амма, реҝион нефтинин сатыша чыхарылмасы мәнасыз сөздүр. Әҝәр сиз буну етмәји баҹарсаныз, нәтиҹәсини дә ҝөрәҹәксиниз.

Һәсән Руһани чәршәнбә ахшамы да Зүрихдә исвечрәли һәмкары Алаин Берест илә бирҝә мәтбуат конфрансында дејиб: Иран Ислам Республикасы сионист режими гејри-леҝитим бир режим һесаб едир вә бу режимин реҝиондакы фәалијјәтләрини тәҹавүзкарлыг сајыр.

ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Сепаһ-ын Гүдс баталјону команданы Гасым Сүлејмани дејиб: Һәсән Руһанинин Иран нефтинин ихраҹ едилмәјәҹәји тәгдирдә, бүтүн реҝионун нефт ихраҹатына һеч бир зәманәтин олмајаҹағына даир фикирләри вә Иран Ислам Республикасынын сионист режим гаршысындакы мөвгеји илә бағлы дәјәрләди сөзләри ифтихар мәнбәјидир.

Гасым Сүлејмани әлавә едиб: Иран президентинин мүдрик вә гәтијјәтли сөзләри Ингилаб Рәһбәрини, Иран халгыны вә дүнја мүсәлманларыны башыуҹа етди.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki