Иран Ислам Республикасы

Рәсми Теһран: Ҝәнҹә һадисәләрини писләјир вә гоншу өлкәни ајыг олмаға чағырырыг!

Рәсми Теһран: Ҝәнҹә һадисәләрини писләјир вә гоншу өлкәни ајыг олмаға чағырырыг!

Бәһрам Гасими: "Сон һәфтәләр һазырлыг ишләри ҝөрәрәк, јалан хәбәрләр гурараг Ислам Республикасы әлејһинә мүхтәлиф иттиһамлар ирәли сүрүрләр. Достларымыздан истәјимиз будур ки, Иранын дүшмәнләринин психоложи мүһарибәсинә диггәт јетирсинләр"

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, “Иран Ислам Республикасы зоракылығы һәмишә писләјир, биз бу һәрәкәти гынајырыг вә үмид едирик ки, онун сәһһәти тезликлә јахшылашаҹаг”.

Буну Иран Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Бәһрам Гасими бу ҝүн кечирдији мәтбуат конфрансында Ҝәнҹә иҹра башчысына гаршы террор едән шәхсин Иранда јетишдирилмәси илә бағлы хәбәрләрә мүнасибәт билдирәркән дејиб.

“Үмид едирик ки, дүнјада, хүсусән дә гоншу өлкәләрдә белә һадисәләрин баш верәҹәјини мүшаһидә етмәјәҹәјик. Биз гоншу өлкәләрин сүлһ вә сабитлик шәраитиндә инкишаф етмәсиндә мараглыјыг. Дүшүнүрүк ки, гоншу өлкәләрин сабитлији бүтүн реҝионун сабитлијидир. Бу һадисәни писләјирик вә билдиририк ки, сон һәфтәләр әрзиндә Иран Ислам Республикасы әлејһинә мүәјјән мәркәзләр тәрәфиндән һесабланмыш, конкрет психоложи мүһарибә башладылыб. Һазырлыг ишләри ҝөрәрәк, јалан хәбәрләр гурараг Ислам Республикасы әлејһинә мүхтәлиф иттиһамлар ирәли сүрүрләр. Достларымыздан истәјимиз будур ки, Иранын дүшмәнләринин психоложи мүһарибәсинә диггәт јетирсинләр вә ајыг олсунлар”, - дејә о вурғулајыб.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki