Иран Ислам Республикасы

Руһани: Иранын Суријадакы әсас мәгсәди ИШИД-ә ҝүҹлү зәрбәнин вурулмасы иди

Руһани: Иранын Суријадакы әсас мәгсәди ИШИД-ә ҝүҹлү зәрбәнин вурулмасы иди

Президент Руһани Иран Ислам Республикасынын Суријадакы иштиракынын әсас мәгсәдини ИШИД террор груплашмасына ҝүҹлү зәрбәнин ендирилмәси адландырыб вә дејиб: Иран террорчуларын там шәкилдә мәһв олаҹағы вә террорчуларын һимајәдарлары о ҹүмләдән сионист режимин мәјус олаҹағы замана кими Суријада галаҹаг.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Президент Руһани Иран Ислам Республикасынын Суријадакы иштиракынын әсас мәгсәдини ИШИД террор груплашмасына ҝүҹлү зәрбәнин ендирилмәси адландырыб вә дејиб: Иран террорчуларын там шәкилдә мәһв олаҹағы вә террорчуларын һимајәдарлары о ҹүмләдән сионист режимин мәјус олаҹағы замана кими Суријада галаҹаг.

Иран Ислам Республикасы президенти Һәсән Руһани чәршәнбә ҝүнү Вјанада Австрија канслери Себастиан Куртз илә бирҝә мәтбуат конфрансында бәзи Авропа өлкәләринин јәһудиләр гаршысында тарихи бир борҹа малик олдугларыны хатырладыб вә дејиб: Јәһудиләр иранлылара борҹлудурлар. Чүнки, иранлылар Бабилдә јәһудиләрин хиласкары олублар вә буна ҝөрә дә һәмишәлик олараг иранлылара борҹлудурлар.

Иран президенти сионистләри ишғалчы дәстә адландырыб вә дејиб: Сионистләр Гәззә сакинләринин башына бомба јағдырырлар, Суријанын дахили ишләрин мүдахилә едирләр вә ИШИД террорчуларыны һимајә етмәклә реҝионда бөјүк дағынтылара јол ачыблар.

Һәсән Руһани һәмчинин, Иран вә Австријанын јекун мәгсәдини Јахын Шәргдә сүлһ, сабитлик вә тәһлүкәсизлијин бәргәрар едилмәси адландыырб вә дејиб: Үмидварам ики өлкә әлагәләри икитәрәфли марагларын тәмини саһәсиндә инкишаф етсин.

Австриа канслери Себастиан Куртз да бу мәтбуат конфрансында Сурија халгынын друму илә бағлы нараһатлыг ифадә едиб вә дејиб: Үмидварам бүтүн реҝион өлкәләри вә дүнја гүдрәтләри Сурија бөһранынын һәлл едилмәси вә Сурија халгынын ағры вә аҹыларынын сонландырылмасында үзәрләринә дүшән вәзифәјә әмәл етсинләр.

Бу ҝүн һәмчинин, Иран президенти вә Австрија канслеринин иштиракы илә ики өлкә арасында јүкләрин дашынмасы, су гајнагларынын идарә олунмасы, бәрпа олунан енержи вә мәдән әмәкдашлыглары үзрә 4 анлашма сәнәди имзаланыб.


Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki