Аллаһ Ордуснун Налијјәтләри

Иран Ислам Республикасы ордусунун дәниз гошунларынын доггуз јени наилијјәти тәгдим олунуб – Фото

Командан контр-адмирал Һүсејн Ханзадинин иштиракы илә кечирилән сәрҝидә “Мирсад” јүнҝүл суалты торпедалар үзрә сынаг системи, рәгәмсал автопилот, торпедаларын јанма мүһәррикинин јерли јанаҹағы, “Дәмавәнд” узаг мәсафәдән идарә олуна билинән сәрнишинсиз гајыг, “Фарс Көрфәзи” гәрби Асија үзрә ән бөјүк тәлим ҝәмиси, нано өртүкләр, Рәд ракети үзрә сынаг системи, Макран автомобили вә дөјүш ојуну симулјатору нүмаиш етдирилиб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу ҝүн Иран Ислам Республикасы ордусунун дәниз гошунларынын “Тәдгигат вә Өзүнәкифајәтләнмә Ҹиһад Тәшкилаты”нда дахили мүтәхәссисләр тәрәфиндән конструксија едиләрәк, дүзәлдилмиш бу гошунларын доггуз јени наилијјәти тәгдим олунуб.

Командан контр-адмирал Һүсејн Ханзадинин иштиракы илә кечирилән сәрҝидә “Мирсад” јүнҝүл суалты торпедалар үзрә сынаг системи, рәгәмсал автопилот, торпедаларын јанма мүһәррикинин јерли јанаҹағы, “Дәмавәнд” узаг мәсафәдән идарә олуна билинән сәрнишинсиз гајыг, “Фарс Көрфәзи” гәрби Асија үзрә ән бөјүк тәлим ҝәмиси, нано өртүкләр, Рәд ракети үзрә сынаг системи, Макран автомобили вә дөјүш ојуну симулјатору нүмаиш етдирилиб.

Хатырладаг ки, Нојабрын 28-и, "Пејкан" ракетатма фрегаты персоналынын гәһрәманлыгларынын илдөнүмү ҝүнү вә Иран Ислам Республикасы ордусунун дәниз гошунлары ҝүнү адландырылыбдыр.

Белә бир ҝүндә "Пејкан" ракетатма фрегатынын үзвләри "Мирвари" әмәлијјатында Ирагын Әлбәкр вә Әламијјә нефт ихраҹаты терминалларына гаршы јаддагалан гәһрәманлыг ҝөстәрәрәк, бу терминалларын үчдә икисиндән чохуну мәһв етди вә Иран Ислам Республикасы бајрағыны һәмин терминалларын ән јүксәк гүлләсиндә далғаландырдылар.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki