Иран Ислам Республикасы

Имам Хаменеи: Рәсмиләрин зәлзәләдән зәрәрчәкәнләрин дәрдинә шәрик чыхмалары дава етдирилмәлидир

Имам Хаменеи: Рәсмиләрин зәлзәләдән зәрәрчәкәнләрин дәрдинә шәрик чыхмалары дава етдирилмәлидир

Ҝөрүш заманы Кирманшаһда баш вермиш ағыр вә аҹы һадисәдән дәриндән кәдәрләндијини билдирән Ајатуллаһ Хаменеи ҹәнаблары өлкә рәсмиләринин һадисә јериндә һазыр олдуглары үчүн онлара дәрин тәшәккүрүнү билдирәрәк бујуруб: “Зәлзәләдән зәрәрчәкәнләрин дәрдинә шәрик чыхмағыныз өзүнү әмәлдә ҝөстәрмәлидир. Халгын чәтинликләри вә әзаб-әзијјәтләринин азалмасы үчүн исә, инсанлара јардымлар там ҝүҹлә һәјата кечирилмәлидир.”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Лидери Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи чәршәнбә ахшамы ҝүнү өлкә президенти, Али Мәһкәмә вә Ислам Шурасы Мәҹлисинин –парламентин сәдрләри вә диҝәр мәсул шәхсләр илә ҝөрүш кечириб.

Ҝөрүш заманы Кирманшаһда баш вермиш ағыр вә аҹы һадисәдән дәриндән кәдәрләндијини билдирән Ајатуллаһ Хаменеи ҹәнаблары өлкә рәсмиләринин һадисә јериндә һазыр олдуглары үчүн онлара дәрин тәшәккүрүнү билдирәрәк бујуруб: “Зәлзәләдән зәрәрчәкәнләрин дәрдинә шәрик чыхмағыныз өзүнү әмәлдә ҝөстәрмәлидир. Халгын чәтинликләри вә әзаб-әзијјәтләринин азалмасы үчүн исә, инсанлара јардымлар там ҝүҹлә һәјата кечирилмәлидир.”

Ислам Ингилабынын Али Лидери әлавә едиб: “Әзизләримизә баш вермиш аҹы мүсибәт вә иткин дағлары бөјүкдүр. Амма үмүд едирәм ки, Аллаһ Тәала зәрәрчәкмишләрин гәлбләринә бир арамлыг назил едәр вә онларын ҝөзләрини Өз Рәһмәт нуру илә ишыгландырар.”

Имам Хаменеи әлавә едиб ки, бу ики ҝүндә рәсмиләр, о ҹүмләдән президент зәлзәләдән зәрәрчәкән инсанларын јанына ҝедәрәк онларын дәрдинә шәрик олуб. “Үмид едирик вәтәндашлара јардым просесини әмәл мејданында бүтүн ҝүҹләри сәфәрбәр етмәклә баш тутаҹаг. Вә һаваларын сојуг олмасы вә гаршыда гыш фәслинин олдуғуну нәзәрә алараг зәрәрчәкмишләри проблемләри өз һәллини тапаҹаг вә әзаб-әзијјәти азалаҹаг.”

Гејд едәк ки, базар ертәси ҝүнү Иран Ислам Республикасынын гәрбиндә ИИР –Ираг сәрәд бөлҝәләриндә 7,3 бал ҝүҹүндә зәлзәлә баш вериб. Зәлзәлә нәтиҹәсиндә индијә гәдәр 500-ә јахын инсан һәјатыны итириб, 7817 нәфәр јараланыб.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki