Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

Имам Хаменеи Експердисија мәҹлисинин нүмајәндәләрини гәбул етди – Фото

Имам Хаменеи: "Бәдхаһларын медиа тәблиғатларына вә бүтүн чәтинликләрә бахмајараг, Ингилаб вә Иран инкишаф етмәкдәдир. Ҝәнҹләрин Әрбәин јүрүшүндә, "Етикаф"да, ҹамаат намазларында вә Рамазан мәҹлисләриндә ҝениш иштиракы исә мәнәви саһәдәки инкишафын ҝөстәриҹисидир."

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри Һәзрәт Ајәтуллаһ Сејјид Әли Һүсејни Хаменеи Експердисија мәҹлисинин нүмајәндәләрини гәбул едиб.

Ҝөрүш заманы һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи бујурублар: "Бу ҝүн Ислам гурулушу һәртәрәфли бир игтисади саваш илә үз-үзәдир. Бу саваш ваһид бир дүшүнҹә отағы тәрәфиндән дәгиг вә һәртәрәфли формада истигамәтләндирилир. Амма, бу савашын кәнарында бөјүк өнәм кәсб едән медиа вә тәблиғат савашы да ҹәрәјан етмәкдәдир вә бәзән бу мәсәлә диггәтләрдән кәнарда галыр. Һазырда бу саваш даһа ҹидди вә ири мигјаслы форма алыб.

Әлдә олан мәлуматлара ҝөрә, АБШ вә сионист режимин ҹасуслуг органлары реҝионун залым режимләринин малијјә дәстәји илә белә бир медиа савашы үчүн ҝениш имканлар јарадыблар вә Иран иҹтимаијјәтинин тәблиғат вә дүшүнҹә атмосферини зәһәрләмәјә чалышырлар...

Бәдхаһларын медиа тәблиғатларына вә бүтүн чәтинликләрә бахмајараг, Ингилаб вә Иран инкишаф етмәкдәдир. Ҝәнҹләрин Әрбәин јүрүшүндә, "Етикаф"да, ҹамаат намазларында вә Рамазан мәҹлисләриндә ҝениш иштиракы исә мәнәви саһәдәки инкишафын ҝөстәриҹисидир."

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki