Иран Ислам Республикасы

Имам Заманын(ә) адсыз әскәрләри 27 тәкфирчини әлә кечиртди – Еттелаатын өлкә һүдудларындан кәнарда мүвәффәгиjjәтли әмәлиjjаты

Бу һагда Еттелаат бәjанат jаjымлаjыб.

  • Хәбәрин коду : 847243
  • Мәнбә : АБНА – Хәбәр Аҝентлиjи
Хүласә

Террорчу үнсүрәләр геjд олунан силаһлары ев ләвазиматларынын дахилинә jерләшдирәрәк ИИР-а ҝәтирмәк ниjjәтиндә олублар. Бу ан террорчулардан ишин әсас апарыҹы гүввәләриндән олан он нәфәри өлкә һүдудларындан кәнарда, 17 нәфәри исә, өлкә дахилиндә әлә кечибләр.

Әһли Беjт (әлеjһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлиjинин вердиjи хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасынын Тәһлүкәсизлик Назирлиjи – Еттелаат өлкә дахилиндә террор әмәлиjjатлары һәjата кечиртмәк истәjән сионист гүввәләринә табе 27 тәкфирчини әлә кечириб.

Бу һагда Еттелаат бәjанат jаjымлаjыб.

Бәjанатын мәтнин саjтымызын һөрмәтли изләjиҹиләринә тәгдим едирик:

 

Бисмиллаһир Рәһманир Рәһим

Шәрафәтли Иран Халгынын диггәтинә чатдырырыг ки, Имам Заман (Аллаһ Онун зүһуруну тезләшдирсин) һәзрәтләринин инаjәтләри саjәсиндә мүбарәк “Он Ҝүн Кәрамәт Ҝүнләри” вә Иран Ислам Республикасы президентинин андичмә мәрасими әрәфәсиндә Имам Заман Ағанын (Аллаһ Онун зүһурун тезләшдирсин) адсыз әскәрләри өлкәнин мүхтәлиф әjаләтләриндә, о ҹүмләдән динин ҝүҹлү олдуғу шәһәрдә террор әмәлиjатлары һәjата кечиртмәjи планлашдырмыш “ИШИД” террор групуна бағлы үнсүрләри ашкарлаjараг һәбс едибләр.

Террор үнсүрләри тәһлүкәсизлик гүввәләринин апардыглары мүрәккәб әмәлиjjатлары нәтиҹәсиндә һәр һансы бир иш ҝөрмәмишдән өнҹә силаһ-сүрсатлары илә бирликдә jахаланыблар.

Әлһәмдүллилаһ, мәнтәгә өлкәләриндән биринин тәһлүкәсизлик назирлиjинин әмәкдашлары илә бирҝә апардығымыз кәшфиjjат тәбадүлү нәтиҹәсиндә һәjата кечән бу әмәлиjjатда террочу груп ашкарланараг силаһлары илә бирликдә зәбт олунараг һәбс едилибләр.

Террорчу үнсүрәләр геjд олунан силаһлары ев ләвазиматларынын дахилинә jерләшдирәрәк ИИР-а ҝәтирмәк ниjjәтиндә олублар. Бу ан террорчулардан ишин әсас апарыҹы гүввәләриндән олан он нәфәри өлкә һүдудларындан кәнарда, 17 нәфәри исә, өлкә дахилиндә әлә кечибләр.

Геjд едәк ки, jараглыларын етирафларына әсасән террорчулардан 5 нәфәри өлкә дахилиндә террор актларынын бир-баша иҹрачысы галан 22 үнсүр исә, террор планларыны ҹызан, партлаjыҹы маддәләрлә тәмин едән, пул вә с. аваданлыглары тәдарүк ҝөрәнләр олуб.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәjә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди

Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди