Иран Ислам Республикасы

ИИР ермәни дашнагларынын Дағлыг Гарабағда "референдум" кечирилмәсини доғру сајмыр

  • Хәбәрин коду : 812299
  • Мәнбә : АБНА – Хәбәр Аҝентлији
Хүласә

Теһранын Бакыдакы сәфирлији: "Иран Ислам Республикасынын Азәрбајҹанын әрази бүтөвлүјү вә Дағлыг Гарабағ мүнагишәси илә бағлы принсипиал мөвгеји олдугҹа ајдын вә шәффафдыр".

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасынын Азәрбајҹандакы сәфирлијинин мәтбуат хидмәтинин рәһбәри Мәммәдрза Нәҹәфи Дағлыг Гарабағда кечирилмәси планлашдырылан гондарма “референдум”а  мүнасибәт билдириб.

ИИР сәфирлијинин мәтбуат хидмәтинин рәһбәри билдириб ки, Иран Ислам Республикасы Дағлыг Гарабағ мүнагишәсинин тезликлә Азәрбајҹанын әрази бүтөвлүјү вә бејнәлхалг ганунлар чәрчивәсиндә һәллинин тәрәфдарыдыр: "Иран Ислам Республикасынын Азәрбајҹанын әрази бүтөвлүјү вә Дағлыг Гарабағ мүнагишәси илә бағлы принсипиал мөвгеји олдугҹа ајдын вә шәффафдыр".

Мәммәдрза Нәҹәфи даһа сонра билдириб: “Биз “Дағлыг Гарабағ”ы мүстәгил бир республика олараг танымыр, буна ҝөрә дә һәмин әразидә кечирилән "референдум"у, сүлһ вә тәһлүкәсизлији тәһдид едә биләҹәк һәр һансы бир аддымы доғру сајмырыг. Бу мүнагишәнин тезликлә сона чатмасы вә реҝионда сүлһ вә тәһлүкәсизлијин һаким олмасына үмид едирик.”

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016