Һәҹҹ вә Зијарәтләр Хәбәри

ИИР вә Сәудијјә Әрәбистан Һәҹҹ зијарәти илә бағлы разылыға ҝәлиб

Иран Ислам Республикасынын зәвварлары ҹари илин Һәҹҹ мөвсүмүндә Сәудијјә Әрәбистанына сәфәр едәҹәкләр.

ИИР вә Сәудијјә Әрәбистан Һәҹҹ зијарәти илә бағлы разылыға ҝәлиб

Гејд едәк ки, 2015-ҹи илин Һәҹҹ зијарәти заманы Сәуд шаһзадәсинин Минаны зијарәт етмәк бәһанәси илә, Иранлы зәвварларын ҝедиш-ҝәлиш јолу хәбәр едилмәдән вә ара јоллары ачмадан бағланмасы сәбәбиндән бөјүк бир сыхлыг јашанды. Нәтиҹәдә һәмин ил Мина фаҹиәсиндә тәкҹә 466 иранлы зәввар Шәһид олду. Үмумиликдә исә, 7 мин Һаҹынын Шәһид олдуғу вурғуланды. Бу сәбәбдән дә, рәсми Теһран вәтәндашларына Мәккәјә ҝетмәји гадаған етмишдир.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасынын Һәҹҹ вә Зијарәт Тәшкилаты ачыглама верәрәк бу ил иранлы зәвварларын Һәҹҹ мөвсүмүндә Сәудијјә Әрәбистанына сәфәр едә биләҹәкләрини билдириб.

Рәсми ачыгламада билдирилир ки, “Иран халгынын диггәтинә чатдырырыг ки, ҹари илдә Һәҹҹ зијарәти барәдә Сәудијјә Әрәбистаны Һәҹҹ Назирлији илә апарылан данышыгларын ардынҹа вә онлардан истәдикләримизин јеринә јетирилмәсинә әмин олдугдан сонра Ислам Ингилабынын Али Лидери Ајәтуллаһ Сејјид Әли Хаменеи, Ислам Республикасы мәсул шәхсләри вә Иран халгынын истәјинә ујғун олараг өлкәмиздән олан зәвварларын тәһлүкәсизлијинә, иззәт вә һөрмәтләринин горунмасына тәминат верилир.

Әлдә олунан разылыға әсасән консуллуг, тибби јардым вә диҝәр еһтијаҹ олан хидмәтләрин ҝөстәрилмәси нәзәрдә тутулур. Аллаһын лүтфү илә ҹари илин Һәҹҹ мөвсүмүндә 85 мин нәфәрин Һәҹҹ зијарәтини јеринә јетирмәси үчүн шәраит јараныб. Тәбиидир ки, апарылан данышыгларда мүхтәлиф мәсәләләр, о ҹүмләдән Мина фаҹиәсиндә шәһид оланлар, Мәсҹидул-Һарам һадисәсиндә шәһид оланлар һаггында данышылыб вә илк фүрсәтдә кечириләҹәк мәтбуат конфрансында она даир ачыгламалар вериләҹәк”.

Гејд едәк ки, 2015-ҹи илин Һәҹҹ зијарәти заманы Сәуд шаһзадәсинин Минаны зијарәт етмәк бәһанәси илә, Иранлы зәвварларын ҝедиш-ҝәлиш јолу хәбәр едилмәдән вә ара јоллары ачмадан бағланмасы сәбәбиндән бөјүк бир сыхлыг јашанды. Нәтиҹәдә һәмин ил Мина фаҹиәсиндә тәкҹә 466 иранлы зәввар Шәһид олду. Үмумиликдә исә, 7 мин Һаҹынын Шәһид олдуғу вурғуланды. Бу сәбәбдән дә, рәсми Теһран вәтәндашларына Мәккәјә ҝетмәји гадаған етмишдир.  

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان به مناسبت حج 2016
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди