Иран Ислам Республикасы

Еттелаат Керманшаһда сепаратчы бир террор групу һәбс етди

Еттелаат Керманшаһда сепаратчы бир террор групу һәбс етди

Еттелаат: "Мүтәал Аллаһын инајәти вә Керманшаһ әјаләтинин Еттелаатындакы Имам Заман (ә) һәзрәтләринин адсыз әскәрләринин пешәкарҹасына атдыглары аддымлар сајәсиндә ИИР-ын гәрб сәрһәд мәнтәгәсиндән кечәрәк өлкәјә дахил омуш вә Н сајлы мәнзилдә јерләшән сепаратчы бир террор групу мүәјјәнләшдирәрәк бүтүн һәрәкәтләрини нәзарәтә алмыш, атышма заманы террорчу групун ики үзвүнү һәлакәтә јетирәрәк галанларыны һәбс етмишдир..."

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Республикасынын Тәһлүкәсизлик Назирлији- Еттелаат өлкәни Керманшаһ бөлҝәсиндә сепаратчы бир террор групун һәбс едилдији хәбәрини јајымлајыб.

ИИР Тәһлүкәсизлик Назирлији билдириб: "Мүтәал Аллаһын инајәти вә Керманшаһ әјаләтинин Еттелаатындакы Имам Заман (ә) һәзрәтләринин адсыз әскәрләринин пешәкарҹасына атдыглары аддымлар сајәсиндә ИИР-ын гәрб сәрһәд мәнтәгәсиндән кечәрәк өлкәјә дахил омуш вә Н сајлы мәнзилдә јерләшән сепаратчы бир террор групу мүәјјәнләшдирәрәк бүтүн һәрәкәтләрини нәзарәтә алмыш, атышма заманы террорчу групун ики үзвүнү һәлакәтә јетирәрәк галанларыны һәбс етмишдир.

Гејд олунан террорчу групдан бир нечә одлу силаһ, гумбара, дөјүш сүрсатлары, группанын дахили ишләринә аид сәнәдләр зәбт едилмишдир. Сәнәдләр ҝөстәрир ки, мөвҹуд террор груплашманы ҝеридә галмыш гоншу Әрәб дөвләтләри дәстәк верәрәк Ислам Һөкүмәти дахилиндә террор актларынын төрәтмә фәрманын верибләр. Әлә кечирилмиш груп Керманшаһ әјаләтиндә бир  нечә террор әмәлијјатлары төрәтмишләр."


Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
We are all zakzaki