Илаһи Инҹиләрин Нур Сил-Силәси

Франсалы Јепископ Һз. әлинин һәрәминдә: Ирагдакы Мәзарлар мәнәви дујғуларын ән ҝөзәл һисс олунан јеридир – Фото

Јепископ Мишел Дибуст: "Нәҹәф шәһәри вә һәзрәт Әлинин (әлејһи сәлам) мәзары дүнјанын ән әһәмијјәтли мәркәзидир."

Франсалы Јепископ Һз. әлинин һәрәминдә: Ирагдакы Мәзарлар мәнәви дујғуларын ән ҝөзәл һисс олунан јеридир – Фото

Мишел Дибуст: "Бурада биз инсанларын өз Пәрвәрдиҝарлары илә неҹә разинијаз етдикләринин шаһиди олуруг. Ирагдакы мүгәддәс мәзарлар мәнәви дујғулары јашамаг вә динләрарасы диалогу апармаг үчүн ән ҝөзәл јерләрдир. Биз инсанларын сидг гәлблә, тәмиз иманла бу мүгәддәс шәхсијјәтләрин васитәси илә, Аллаһ Тәалаја јахынлашырыны бу мүгәддәс мәканларда шаһидијик."

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, франсалы Јепископ Мишел Дибуст һәзрәти Әмирәл Мөминин Әли ибн Әбу талибин мүгәддәс һәрәминин зијарәтинә наил олуб.

О, һәрәмин нәзниндәки тарихи музејә дә баш чәкиб.

Мишел Дибуст һәрәмә баш чәкдикдән сонра өз тәсүратлары һагда данышыб: "Мән Парисин јахынлығында јашајан католик Јепископујам-раһиб. Бир нечә ил Парисдә фәалијјәт ҝөстәрән Динләр Арасы Диалог Мәркәзинин Мүсәлманлар илә Христиан топлуму арасында әлагәләр шөбәсинин мәсул вәзифәсиндә чалышмышам."

Јепископ даһа сонра инсанлығы динләр арасы диалогда әһ мүһүм амил адландырараг дејиб: "Нәҹәф шәһәри вә һәзрәт Әлинин (әлејһи сәлам) мәзары дүнјанын ән әһәмијјәтли мәркәзидир. Бурада биз инсанларын өз Пәрвәрдиҝарлары илә неҹә разинијаз етдикләринин шаһиди олуруг. Ирагдакы мүгәддәс мәзарлар мәнәви дујғулары јашамаг вә динләрарасы диалогу апармаг үчүн ән ҝөзәл јерләрдир. Биз инсанларын сидг гәлблә, тәмиз иманла бу мүгәддәс шәхсијјәтләрин васитәси илә, Аллаһ Тәалаја јахынлашырыны бу мүгәддәс мәканларда шаһидијик."

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Quds cartoon 2018
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди