Јахын Шәрг Хәбәрләри

Ал Анбарын гәрбиндә сионистјөнлү террорчуларын 15 базасы дармадағын едилди, 40 гәсәбә азад едилиб

Өтән ҝүн Һ. Ибади “ИШИД”-ин сонунҹу мәнзили олан Ал Гаим шәһәринин там сүрәтдә азад едилдији хәбәри елан етмишдир.

Ал Анбарын гәрбиндә сионистјөнлү террорчуларын 15 базасы дармадағын едилди, 40 гәсәбә азад едилиб

Һәрби ресурслар билдирибләр: “Һәшду Шәби Көнүллү Дәстәләр илә Ираг Ордусунун башлатдығы бирҝә мәлијјатда 40 кәнд вә гәсәбә дүшмән гүввәсиндән азад едилиб. Һабелә Рутбә Һава Лиманынын ҹәнуб вә Шимал наһијјәси там сүрәтдә бизимкиләрин нәзарәтиндәдир. Азад олунмуш әразиләр 50 мин км мәсафәни әһатә едир.”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ираг Тәһлүкәсизлик Гүввәләри билдирибләр: “Һава Гүввәләринин дәстәји илә, һәјата кечирилән сон әмәлијјатда Ал Анбар әјаләтинин гәрб наһијјәсиндә гондарма “ИШИД” адлы сионистјөнлү террор груплашмасынын 15 һәрби базасы дармадағын едилиб.”

Һәрби ресурслар билдирибләр: “Һәшду Шәби Көнүллү Дәстәләр илә Ираг Ордусунун башлатдығы бирҝә мәлијјатда 40 кәнд вә гәсәбә дүшмән гүввәсиндән азад едилиб. Һабелә Рутбә Һава Лиманынын ҹәнуб вә Шимал наһијјәси там сүрәтдә бизимкиләрин нәзарәтиндәдир. Азад олунмуш әразиләр 50 мин км мәсафәни әһатә едир.”

Гејд едәк ки, өтән ҝүн Ираг Баш Назири Һејдәр Ал Ибади ҹәнаблары сионистјөнлү “ИШИД” террорчуларынын сонунҹу мәнзилләри олан Ал Гаим шәһәринин там сүрәтдә азад едилдији хәбәри елан етмишдир.

Билдирәк ки, Ираг Силаһлы Гүввәләри абан ајынын 4-дү (милади тарихи илә Октјабырын 26-сы) Силаһлы Гүввәләрин Али Команданы олан ҹәнаб Һејдәр Ал Ибадинин фәрмани илә, Ал Анбар әјаләтинин гәрб наһијјәсинин о ҹүмләдән Ал Гаим шәһәринин азад едилмәсинә старт вермишләр.

Сурија илә сәрһәд олан Ал Гаим шәһәринин 8 ҝүндән аз бир мүддәт әрзиндә азад едилмәси Ираг Силаһлы Гүввәләринин террорчулара гаршы апардыглары әмәлијјатларда јени рекорду гырыб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki