Ханым Фатимәи Зәһранын (с) Адына Иһтаф Олунуб.

Елшән Хәзәрин Ханым Фатимәи Зәһранын (с) Мәсҹидинин мүдафиәси үчүн јаздығы шер

Елшән Хәзәрин Ханым Фатимәи Зәһранын (с) Мәсҹидинин мүдафиәси үчүн јаздығы шер

Сәнә ҝүнбәзсиз олан мәсчиди Зәһраны ачым јаз

Гәми ТАҺАны ачым јаз

Арадан ҝетсә о мәсчид бир өмүр дад елијәрсиз

Бәли фәрјад елијәрсиз

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹанын танынмыш Әһли Бејт шаири Һаҹы Елшән Хәзәр Ханым Фатимеји Зәһра (сәламуллаһи әлејһа) адына Мәсҹидинин мүдафиәси үчүн јени шер јазыблар.

 

Шүәра,һәгги десәз чох, буна мө'тад елијәрсиз

Уҹалыб ад елијәрсиз

 

Бә'зи әсрари Худаја дили миглад елијәрсиз

Сөзү ишһад елијәрсиз

Ҝеҹә јары, јенә тәб'им ојаныб јанды алышды

Дилачыбсанкиданышды

 

Мәни дилләндире тәб'им сеј едиб хејли чалышды

Бир-ики сөздә сорушду

 

Деди кимнән нә јазырсан, де ҝөрүм бәлкә танышды

Әсәбиндән һәлә ҹошду

 

Бу Ханым Фатимәдәндир дедим, ирад елијәрсиз?

Ја ки имдад елијәрсиз?

Деди: ҝел мән сәнә бир баби мүәмманы ачым јаз

Сөзү ирфани ачым јаз

 

Һүнәрин вар? Сәнә һикмәт долу дәрјаны ачым јаз

Дәри ризваны ачым јаз

 

Сәнә ҝүнбәзсиз олан мәсчиди Зәһраны ачым јаз

Гәми ТАҺАны ачым јаз

 

Арадан ҝетсә о мәсчид бир өмүр дад елијәрсиз

Бәли фәрјад елијәрсиз

О мәсҹид ҝүшеји ҹәннәт јер үзүндә ҝәрәк олсун

Она һәрдәм көмәк олсун

 

Мәсчид инша едилиб дөрд тәрәфи ҝүл чичәк олсун

Јәни бағи фәдәк олсун

 

Ханымын исми шәрифи о мәканчүн бәзәк олсун

Сизә арха дирәк олсун

 

Нә заман ки, ханымын мәсчидин абад елијәрсиз

Ханымы шад елијәрсиз

Кор олан ҝөзләри и'ман ҝәтирәнләр белә сөксүн

Суда ки, лил дибә чөксүн

 

Һәрә мәсчид һәјәтиндә бир ағаҹ шахәси әксин

Дибинә ҝөз јашы төксүн

 

Сора илләрлә онун зәһмәтини тәк өзү чәксин

Әмәлин ихласа бүксүн

 

Белә олдугда хејир ишләри муздад елијәрсиз

Әсир азад елијәрсиз

Бу әсирликдә ки мәсчид чохуну етди мүсәлман

Јәни ки, саһиби и'ман

 

О мүсәлманлара Зәһра ханымын гәбриди пүнһан

О гәриб гәбрине гурбан

 

Бура ҝәлдикдә зијарәт едирәм мән сәни һәр ан

Бу олур дәрдимә дәрман

 

Буну сиздә билирәм гәлбидә и'ҹад елијәрсиз

Кини иб'ад елијәрсиз

Мәсчидин һәм ичи һәм дә чөлү мөминләрә ваҹиб

Еләјин пис ҝүнә тәртиб

 

Горујан сәнҝәри Ислами, едән дүшмәни тәкзиб

Алаҹаг әҹрини тәјјиб

 

Она еһсен дејәр Елшен, Әли ибни Әбу Талиб

Олаҹаг дүшмәнә галиб

 

Әкилән шахәни и'манилә шүмшад елијәрсиз

Мәни иршад елијәрсиз

Һаҹы Елшән Хәзәр

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki