Бејнәлхалг Иҹтимаијјәтдән Тәләб

БМТ-дән инсан гатилинә сон шанс верилиб

БМТ-дән инсан гатилинә сон шанс верилиб

Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын баш катиби Антонио Гутеррес Мјанмарын Нобел мүкафатлы ХИН рәһбәри Аунг Сан Суу Чиинин өлкәдәки вәзијјәти әксинә чевирмәсини ҝөзләдијини билдирәрәк, "Бир шансы вар, буну етмәк үчүн сон шансыдыр", - дејиб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын баш катиби Антонио Гутеррес ББҸ-нин ҺАРДТалк програмына вердији мүсаһибәдә Мјанмарын Нобел мүкафатлы ХИН рәһбәри Аунг Сан Суу Чии араканлы мүсәлманлар мәсәләсиндә дәрһал һәрәкәтә кечмәсә, баш верәҹәк фаҹиәнин бүтүн аспектләринин дәһшәтли олаҹағыны дејиб.

Мјанмардакы демократијанын һәлә дә проблемли олдуғуну вурғулајан Гутеррес, өлкәдә ордунун һакимијјәти әлиндә сахладығыны вә Аракан әјаләтиндә баш верәнләрдән мәсулијјәт дашыдығыны сөјләјиб.

Гутеррес, "Тәбии ки, өлкәнин лидеринин вәзијјәти нәзарәт етмәси вә әксинә чевирмәсини ҝөзләјирәм. Бир шансы вар, буну етмәк үчүн сон шансы вар", - дејә билдириб.

Ордунун һүҹумунун "етник тәмизлик" дәрәҹәсинә чатаҹағы хәбәрдарлығыны едән Гутеррес, "Әҝәр вәзијјәти инди әксинә дөндәрмәсә, баш верәҹәк фаҹиә тамамилә дәһшәтли олаҹаг вә чох тәәссүф ки, бунун ҝәләҹәкдә неҹә компенсасија едиләҹәјинә даир бир јол ҝөрмүрәм", сөјләјиб.

Мјанмар ордусунун Араканда мүлки вәтәндашлара гаршы һүҹумларында 25 августдан бу јана минләрлә мүсәлман өлдүрүлүб. Мјанмар рәһбәрлијинин бөлҝәјә ҝириш-чыхышлара иҹазә вермәмәсинә ҝөрә өлән мүлки вәтәндашларын сајы там олараг мүәјјән дејил.

Һүҹумларда 200-ә гәдәр кәнд орду вә буддист раһибләр тәрәфиндән јандырылыб, ја да јарарсыз һала ҝәтирилиб. Он минләрлә араканлы мүсәлман тәһлүкәсизлик сәбәбилә һәлә дә реҝиондан узаглашмаға чалышыр. Мјанмардан гачан вәтәндашлар дағлыг бөлҝәләр, Наф чајы, ја да дәниз јолу илә Бангладешә кечир.

Бангладешә 25 августдан бу јана 400 минә јахын араканлы мүсәлман мүһаҹирәт едиб.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Quds cartoon 2018
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди