Мүсаһибә

ИШИД-ин көләсинә чеврилмиш 18 јашлы азәрбајҹанлы Дилбәр Мәммәдовадан дәһшәтли ачыгламалар

Дилбәр Мәммәдова башына ҝәләнләрдән данышыб.

ИШИД-ин көләсинә чеврилмиш 18 јашлы азәрбајҹанлы Дилбәр Мәммәдовадан дәһшәтли ачыгламалар

Д. Мәммәдова: "Түркијәдән тәҹили тибби јардым машыны илә Суријаја кечдик. Атам ИШИД үзвү олуб. Сәрһәди кечәркән нә сәрһәд хәтти, нә әсҝәр ҝөрдүк. Атам ИШИД тәрәфиндән намәлум сәбәбләрдән едам олунуб.”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, ИШИД террор груплашмасынын “пајтахт” елан етдији Рагганын күрдләрдән ибарәт "Сурија Демократик Гүввәләри" тәрәфиндән азад едилмәсиндән сонра террорчуларын јүзләрлә аилә үзвләри өлкәнин шималындакы Әјн Иса дүшәрҝәсинә сығыныб.

Јени һәјата аддым атан гадынлардан бири дә 18 јашлы азәрбајҹанлы Дилбәр Мәммәдовадыр.

Дилбәр Мәммәдова башына ҝәләнләрдән данышыб.

О билдириб ки, атасы тәрәфиндән зорла Суријаја апарылыб.

Д. Мәммәдова, "Түркијәдән тәҹили тибби јардым машыны илә Суријаја кечдик. Атам ИШИД үзвү олуб. Сәрһәди кечәркән нә сәрһәд хәтти, нә әсҝәр ҝөрдүк. Атам ИШИД тәрәфиндән намәлум сәбәбләрдән едам олунуб", - дејә ачыглама вериб.

Террор тәшкилатынын әсарәтиндә оларкән јеткинлик јашына чатмамасына бахамајараг, ИШИД-чиләрдән бири илә зорла евләндирилән Дилбәр Мәммәдова, "Һәмин террорчу дөјүшләрдән бириндә өлдүрүләндән сонра бу дәфә мәни башга ИШИД-чијә зорла әрә вердиләр. Илк јолдашым антепли бир түрк иди. Ондан оғлум олду. ИШИД үзвү олан әрим даһа сонра Табкада өлдүрүлдү. Раггада сахланылдығым евдә тез-тез зоракылыға мәруз галырдым. Бир нечә дәфә евдән гачмаға чалышдым. Амма буна имкан вермәдиләр. Рагга ИШИД-дән азад едиләндә күрд дөјүшчүләринә сығындым. ИШИД биздән һәр шејимизи; севинҹимизи, ушаглыг илләримизи алды" , -дејә сөјләјиб.

Д. Мәммәдова сонда билдириб ки, атам да дахил олмагла бүтиүн ИШИД үзвләриндән бунун һесабыны сорушмаг истәјирәм. Баҹы гардашымла бирликдә Азәрбајҹана гајыдыб бизә јашадылан гаранлыг ҝүнләри унутмаг истәјирәм.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki