Әрбәин Хәбәрләри

Ниҝерија һәрбичиләри өтән ҝүн дә Әрбәин јүрүшчүләринә атәш ачды 15 Шиә шәһид едилди – Фото

Ниҝерија режими артыг үч илдир ки, Ниҝерија Ислам Һәракатына гаршы амансыз аддымлар атараг.

Өтән ҝүн бир даһа Ниҝерија ордусу Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) әзадарларына силаһлы басгын едәрәк 15 нәфәри Шәһид вә онларла инсаны јараламышдыр. Шәһид олан вә јаралананларын һаммысы Ниҝерија Ислам Һәракатынын тәрәфдарларыдыр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Имам Һусејн (әлејһи сәлам) Әрбәини әрәфәсиндә, Ниҝерија һәрбичиләри артыг өтән ики ҝүн әрзиндә икинҹи дәфәдир ки, Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) тәзијә сахлајан ниҝеријалы Шиәләринә гаршы одлу силаһларла һүҹума кечәрәк онларла ҝүнаһсыз әзадарлары гәтлә јетирир вә гадын-киши, ушаг-јашлылара бәдән әхсарәтләри јетирәрәк јаралајырлар.

Мәлумата ҝөрә, өтән ҝүн бир даһа Ниҝерија ордусу Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) әзадарларына силаһлы басгын едәрәк 15 нәфәри Шәһид вә онларла инсаны јараламышдыр. Шәһид олан вә јаралананларын һаммысы Ниҝерија Ислам Һәракатынын тәрәфдарларыдыр. Ниҝерија режими артыг үч илдир ки, Ниҝерија Ислам Һәракатына гаршы амансыз аддымлар атараг бу һәракаты әзмәјә чалышыр.

Гејд едәк ки, 2015-ҹи илин декабр ајынын 13-дә Ниҝеријада дәһшәтли олај јашанды... Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Шејх Зәкзәкинин 1 оғлу вә бир гызы башда олмагла минләрлә әлијалын Шиә мөвҹуд режимин һәрбичиләри тәрәфиндән ганына гәлтан едилди, дири-дири јандырылараг Шәһид олундулар. Миндән артыг Шиә исә, мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри алараг јаралы вәзијјәтдә һәбсханалара көчүрүлдү. Сөзүн әсл мәнасында Шиә Сојгырымы һәјата кечирилмишдир. Шејх Зәкзәкинин өзү вә ханымы исә, ҝөз вә синә наһијјәсиндән өлүмҹүл јараландылар... Шиәләрә гаршы баш верән Сојгырымын архасында исә, сионист исраил режими, масон ложасы, АБШ, Гәрб өлкәләри олмагла Сәудијјә режиминин милојнларла долларлары дајаныр...

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki