Асија Хәбәрләри

Чин Фәләстинә дәстәјинин давам етдијини ачыглады

Чин Фәләстинә дәстәјинин давам етдијини ачыглады

Чинин хариҹи ишләр назири Ванг Ји Чиндә олан Әрәб Бирлијинин баш катиби Әһмәд Әбу Гајт илә ҝөрүшдә Чинин Фәләстин мәсәләсинә вә Фәләстин халгынын гануни һагларына ҝүҹлү бир шәкилдә дәстәјини давам етдирдијини билдириб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Чинин дөвләт мүшавири вә хариҹи ишләр назири Ванг Ји өлкәсинин Фәләстин мәсәләсинә вә Фәләстин халгынын гануни һагларына ҝүҹлү бир шәкилдә дәстәјини давам етдирдијини сөјләјиб.

Әрәб Бирлијиндән верилән јазылы ачыгламаја ҝөрә, Авропа-Чин Әмәкдашлыг Форумунун 8-ҹи Назирләр Топлантысында иштирак етмәк үчүн Чиндә олан Әрәб Бирлијинин баш катиби Әһмәд Әбу Гајт Чинин хариҹи ишләр назири Ванг Ји илә ҝөрүшүб.

Ҝөрүшдә Чин илә әрәб өлкәләри арасындакы сијаси, игтисади вә мәдәни әмәкдашлығыны инкишаф етдирмәк јоллары илә јанашы, Фәләстин, Сурија, Ливија вә Јәмәндә баш верән сон просесләр мүзакирә олунуб.

Ванг Ји Чинин Фәләстин мәсәләсинә вә Фәләстин халгынын гануни һагларына ҝүҹлү бир шәкилдә дәстәјини давам етдирдијини билдириб. Чинли назир, һәмчинин өлкәсинин үмумијјәтлә бүтүн Јахын Шәргин тәһлүкәсизлик вә сабитлијә говушмасына бөјүк әһәмијјәт вердијини гејд едиб.

Әрәб Бирлијинин баш катиби Әбу Гајт да Чинин башда Фәләстин мәсәләси олмагла, әрәб өлкәләринин приоритет мәсәләләринә, бејнәлхалг мәсәләләрдә вердији мүсбәт дәстәјини тәгдир етдијини сөјләјиб.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki