Дүнја Хәбәрләри

БМТ: Дүнјада ҝүндә орта һесабла 7000 ушаг өлүр

БМТ: Дүнјада ҝүндә орта һесабла 7000 ушаг өлүр

Глобал бәрабәрсизлијин азалдылмасы вәзијјәтиндә бир чох өлүмүн гаршысыны алмаг мүмкүн олаҹаг. Јүксәк ҝәлир сәвијјәли өлкәләрдә гејдә алынан орта һесабла өлүм нисбәти бүтүн өлкәләр тәрәфиндән формалашдырылсајды, 2016-ҹы илдәки 5 јашындан кичик ушаг өлүмләринин 87%-нин гаршысы алынмыш оларды.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, УНЫҸЕФ, Үмумдүнја Сәһијјә Тәшкилаты (ҮСТ), Дүнја Банкы вә УНДЕСА Әһали Бүросунун формалашдырдығы Тәшкилатлар Арасы Ушаг Өлүмләри Прогноз Групу (ИҜМЕ) бирҝә һесабат һазырлајыб.

Һесабатда буҝүнкү вәзијјәт нәзәрә алынараг 2017-2030-ҹу илләр арасында 60 милјон ушағын 5 јашы олмадан дүнјасыны дәјишәҹәји вә бу ушагларын јарысыны јени доғулан ушагларын тәшкил едәҹәји билдирилиб.

Јени доғулан ушаг өлүмләринин бөјүк һиссәсинин Ҹәнуби Асија вә (39%) Сәһраалты Африкада (38%) баш вердији билдирилсә дә, һесабатда, јени доғулан өлүм һалларынын јарысынын Һиндистан (24%), Пакистан, (10%) Ниҝерија (9%), Конго Демократик Республикасы (4%) вә Ефиопијада (3%) гејдә алындығы билдирилиб.

Һесабатда сәтәлҹәм вә исһалын 5 јашдан ашағы ушаг өлүмләринә јол ачан инфексија хәстәликләринин ән әсас сәбәләрдән олдуғу билдирилиб.

Глобал бәрабәрсизлијин азалдылмасы вәзијјәтиндә бир чох өлүмүн гаршысыны алмаг мүмкүн олаҹаг. Јүксәк ҝәлир сәвијјәли өлкәләрдә гејдә алынан орта һесабла өлүм нисбәти бүтүн өлкәләр тәрәфиндән формалашдырылсајды, 2016-ҹы илдәки 5 јашындан кичик ушаг өлүмләринин 87%-нин гаршысы алынмыш оларды. Бу тәхминән 5 милјон инсанын өлүмүнүн гаршысынын алынмасы демәкдир.

БМТ-нин дәрҹ етдији јени һесабатда, 5 јаша гәдәр өлән ушагларын сајынын 2000-ҹи илдә 9,9 милјон олса да, бу рәгәмин 2016-ҹы илдә 5,6 милјона дүшдүјү гејд олунуб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki