Америка Хәбәрләри

Трамп, демократларын Русијанын сечкиләрә мүдахиләсинә даир һазырладыглары мәхфи сәнәди блоклајыб

Трамп, демократларын Русијанын сечкиләрә мүдахиләсинә даир һазырладыглары мәхфи сәнәди блоклајыб

Гејд едилиб ки, милли тәһлүкәсизлијин тәмин едилмәси бахымындан сәнәдин дәрҹ едилмәси мәгсәдәујғун дејил.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, АБШ президенти Доналд Трамп демократларын Русијанын сечкиләрә мүдахиләсинә даир һазырладыглары мәхфи сәнәдин дәрҹ едилмәсини блоклајыб.

Бунунла бағлы дөвләт башчысынын һүгуг мәсләһәтчиси Дон Макген Нүмајәндәләр Палатасынын Кәшфијјат үзрә Комитәсини мәлуматландырыб.

Гејд едилиб ки, милли тәһлүкәсизлијин тәмин едилмәси бахымындан сәнәдин дәрҹ едилмәси мәгсәдәујғун дејил. Бунунла белә билдирилиб ки, администрасија сәнәдин јени версијасыны нәзәрдән кечирмәјә һазырдыр. “Әдлијјә назирлијинин әмәкдашлары сәнәдә јенидән бахылмасы үчүн Комитә үзвләринә техники јардым ҝөстәрә биләрләр”, - дејә мәктубда дејилир.

Февралын 6-да АБШ Нүмајәндәләр Палатасынын Кәшфијјат үзрә Комитәси демократларын һазырладығы “Русија иши” үзрә мәхфи сәнәдин дәрҹ едилмәсинин леһинә сәс вериб. Доналд Трамп беш ҝүн әрзиндә сәнәдин дәрҹи илә бағлы гәрар вермәли иди.

Бундан әввәл, февралын 2-дә республикачы конгресменләр Федерал Тәһгигатлар Бүросу (ФТБ) тәрәфиндән Доналд Трампын командасынын Русија илә әлагәләрини арашдыраркән сәлаһијјәтләрини ашдыгларына даир мәрузә јајыб.

Гејд едәк ки, АБШ Конгресинин һәр ики палатасынын мүвафиг комитәләри Русијанын сечкиләрә мүдахиләси вә Трампын командасынын Русија илә әлагәләринә даир тәһгигат апарыр. Әдлијјә Назирлији тәрәфиндән тәјин олунан хүсуси прокурор Роберт Мүллер дә аналожи тәһгигаты давам етдирир.


 
Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki