Америка Хәбәрләри

БМТ-нин Бејнәлхалг мәһкәмәси Иранын АБШ-ын санксијаларына даир иддиасыны гәбул едиб

БМТ-нин Бејнәлхалг мәһкәмәси Иранын АБШ-ын санксијаларына даир иддиасыны гәбул едиб

Иран тәрәфинин гәнаәтинә ҝөрә, АБШ достлуг, игтисади әлагәләр вә консуллуг һүгуглары үзрә икитәрәфли Сазишин мүддәаларыны позуб вә позмагда давам едир.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, БМТ-нин Бејнәлхалг Мәһкәмәси санксијаларын тәтбиги илә әлагәдар Иранын АБШ-а гаршы иддиасыны гәбул едиб.

Бу барәдә Бејнәлхалг Мәһкәмәнин мәтбуат хидмәтиндән мәлумат верилиб.

Иран тәрәфинин гәнаәтинә ҝөрә, АБШ достлуг, игтисади әлагәләр вә консуллуг һүгуглары үзрә икитәрәфли Сазишин мүддәаларыны позуб вә позмагда давам едир.

Гејд едәк ки, бу ил мајын 8-дә АБШ президенти Доналд Трамп өлкәсинин Иранла нүвә програмына даир имзаланмыш разылашмадан чыхдығыны бәјан едиб. Д.Трамп Ирана гаршы бүтүн санксијаларын, о ҹүмләдән икинҹи дәрәҹәли, јәни Иранла бизнес гуранлара гаршы да санксијаларын јенидән тәтбиги барәдә гәрар вериб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
We are all zakzaki