Америка Хәбәрләри

Ағ Евдә истефа вә кәнарлашдырма сунамиси

Ағ Евдә истефа вә кәнарлашдырма сунамиси

Вашингтон Пост гәзети: "Бу рәсмиләр әсасән 3 формада Ағ Евдән ајрылыблар: говулублар, тәзјиг алтында истефа вермәјә мәҹбур олублар вә ја көнүллү олараг Трампын командасыны тәрк едибләр."

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Вашингтон Пост гәзети Доналд Трампын президентлијинин биринҹи илиндә 37 дөвләт рәсмисинин истефа вердији вә ја вәзифәдән кәнарлашдырылдығыны јазыб.

Вашингтон Пост гәзетинин јаздығына ҝөрә, бу рәсмиләр әсасән 3 формада Ағ Евдән ајрылыблар: говулублар, тәзјиг алтында истефа вермәјә мәҹбур олублар вә ја көнүллү олараг Трампын командасыны тәрк едибләр.

Ағ Евдә сунами. Трампын дәстәсиндән говуланлар сырасында јер алан Ағ Евин кечмиш шөбә мүдири Ағ Евин санки гапалы һәрби зона елан едилдијини дејир: “Ағ Еви горху бүрүјүб. Инсанлар бир-бириләри илә данышмаға белә ҹүрәт етмирләр. Чохлары Ағ Евдән ҝемәк истәјир.”

Ағ Евдәкиләрин вәзијјәти һәгигәтән чох аҹынаҹаглыдыр вә тез-тез јалан детекторундан кечмәјә мәҹбур едилирләр.

Мәхфи мәлуматлара ҝиришләри давамлы олараг мәһдудлашдырылыр. Америкалы журналист вә телеапарыҹы Селен Мендоза дејир: “Ағ Ев иҹтимаијјәтин мәлуматландырылмасында пис рәфтар едир. Трамп кими ишчиләри дә чәкинмәдән дурумун нә олдуғуну ачыгласынлар. Бәлкә дәрдләринә бир чарә тапылды.”

Һәрәни бир бәһанә илә говурлар. Индијә кими Стив Банен, Скарамучи, Һоп Һикс, Фелин вә Шаун Спајсер илә јанашы 32 нәфәр сәссиз вә ја һај күј илә Ағ Евдән ҝөндәрилиб.   

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki