13 Абан Мүнасибәти

13 абан; Иран халгынын дүнја империализми үзәриндә мүгавимәт вә гәләбә символу

13 абан; Иран халгынын дүнја империализми үзәриндә мүгавимәт вә гәләбә символу

13 абан, Иран Ислам Ингилабынын тарихиндән үч һәссас дөврдә үч мүһүм һадисәни хатырладыр.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу ҝүн, абанын 13-ү, нојабрын 4-ү, Иран Ислам Республикасында "дүнја империализми илә милли мүбаризә ҝүнү"дүр.

Ислами Иранын халгы һәр ил бу ҝүнү гејд едәрәк, әзәмәтли үмумөлкә аксијасында өзүнүн милли бирлији вә ислами вәһдәтини нүмајиш етдирир. Иран халгы бу аксијада Ислам Ингилабынын мүраҹиәтини, јәни "истиглал, азадлыг вә Ислам Республикасы!" шүарыны сәсләндирир.

13 абан, Иран Ислам Ингилабынын тарихиндән үч һәссас дөврдә үч мүһүм һадисәни хатырладыр.

Бу үч мүһүм һадисә, "Һәзрәт Имам Хомејни(р.ә)-ин 1964-ҹү илин 4 нојабрында Түркијәјә сүрҝүн едилмәсинин илдөнүмү ҝүнү", 1978-ҹи илдә пәһләви режими тәрәфиндән мәктәблиләрин гырғын едилмәләри вә мәктәбли ҝүнү вә Американын Теһрандакы ҹасуслуг јувасы олан сәфирлијинин Иран Ислам Республикасынын баниси Имам Хомејни(р.ә)-ин сијаси курсунун давамчылары олан тәләбәләр тәрәфиндән 1979-ҹу илдә әлә кечирилмәси үзрә ингилаби һәрәкәтидир. Бунларын һәр бириси Иран халгынын дүнјанын залым гүввәләри илә мүбаризә просесиндә бир дөнүш нөгтәсидир.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki