Азәрбајҹан Хәбәрләри

Јунис Сәфәровун ханымы Шәрафәт Сәфәрова: Јунис Елмары мәһз Имам Һүсејнә ҝөрә вуруб аилә сөһбәтинә ҝөрә јох-Аудиојазы

Амма һәгигәт нәдир? Јунис бу аддымы һансы нијјәтлә атыб? Биизә гаранлыг галдығы кими онун аиләсинә исә ҝүн кими ајдын бир мәсәләдир. Елә бу сәбәбдән дә, Јунис Сәфәровун аиләси ханым Шәрафәт Сәфәрова бүтүн бу шајиәләри гәти сүрәтдә рәдд едәрәк Јунисин бу ишини мәһз Имам Һүсејн хатиринә, Ашура мәрасимләринин Елмар Вәлијев тәрәфиндән гадаған едилдији үчүн Ҝәнҹә Иҹра Һакимијјәтиндән гисас алмаг олдуғуну вурғулајыр.


Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, өтән ҝеҹә 3 ијул тарих, Бакы вахты илә 20:30 радәләриндә Ҝәнҹә шәһәр универмағы Елмар Вәлијев башындан алдығы үч ҝүллә зәрбәси илә өлдүрүлүб. Белә ки, Русија вәтәндашы олан Јунис Сәфәров Елмар Вәлијевин ҹанҝүдәни Гасым Ашбазова јахынлашараг онун тапанҹасыны әлиндән алыб елә орадаҹа мүһафизәчини ҝүлләләјәрәк сонра иҹра башчысына үч дәфә атәш ачыб...

Сосиал шәбәкәләрдә бәзи гүввәләр јунисин белә бир аддымыны аилә-мәишәт мәсәләләри илә бағлы олдуғуну иддиа етмәјә башладылар... Бәзи гүввәлә исә, Јуниси динлә һеч бир адијјаты олмајан лакин гејрәтли оғлан кими танытдырдылар... Бәзиләри исә, хәбәр вармыш кими Јунисин бу ишини мәһз Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) гисасыны Елмар Вәлијевдән алмасы кими дәјәрләндирдиләр...

Амма һәгигәт нәдир? Јунис бу аддымы һансы нијјәтлә атыб? Биизә гаранлыг галдығы кими онун аиләсинә исә ҝүн кими ајдын бир мәсәләдир. Елә бу сәбәбдән дә, Јунис Сәфәровун аиләси ханым Шәрафәт Сәфәрова бүтүн бу шајиәләри гәти сүрәтдә рәдд едәрәк Јунисин бу ишини мәһз Имам Һүсејн хатиринә, Ашура мәрасимләринин Елмар Вәлијев тәрәфиндән гадаған едилдији үчүн Ҝәнҹә Иҹра Һакимијјәтиндән гисас алмаг олдуғуну вурғулајыр.

Шәрафәт ханым билдирир ки, Јунисин Сәфәров Һүгуг үзрә Али Тәһсилли бир шәхс, Русија вәтандашы, Москвада шәхси мәнзили, машыны вә иши олуб.

#Јунис_Сәфәрова_Азадлыг!

#Ашура_Ја_Һүсејн!

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki