Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләрин Давамы

Шејх Сәрдарын кассасија шикајәти үзрә мәһкәмәси кечириләҹәк

Шејх Сәрдарын кассасија шикајәти үзрә мәһкәмәси кечириләҹәк

Мәһкәмә 30 јанвар 2018-ҹи ил тарихиндә саат 11:00-да баш тутаҹаг

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹан Руһаниләр Мәҹлисинин (АРМ) үзвү, Маиде.Аз сајтынын баш редактору, Намаз Мәһбусу Шејх Сәрдар Һаҹыһәсәнлинин (Бабајев) һәбсиндән верилән кассасија шикајети үзрә мәһкәмә јанвар ајынын 30-да Али Мәһкәмәдә кечириләҹәк.

Ҹ.Ҹавадоун билдириб ки, Һаҹы Сәрдар Бабајевин барәсиндә олан ҹинајәт иши үзрә кассасија шикајәти үзә Али Мәһкәмәдә кечириләҹәк мәһкәмә бахышы 30 јанвар 2018-ҹи ил, саат 11:00 –а тәјин олунуб. Ишә Һаким Ҝүлзар Рзајеванын сәдрлији илә бахылаҹаг. Һаҹы Сәрдар мәһкәмәдә иштирак үчүн мүраҹиәт үнванлајаҹаг.

Гејд едәк ки, намаз мәһбусу Шејх Сәрдар Һаҹыһәсәнлинин (Сәрдар Бабајев) Масаллы рајон Мәһкәмәси тәрәфиндән Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 168.1.1.3 маддәси илә ( јәни садәҹә имам ҹүмә олдуғуна вә хүтбә сөјләдијинә ҝөрә) үч ил мүддәтинә азадлыгдан мәһрум етмәјә даир һөкмүнүн дәјишдирилмәдән сахланылмасына даир Ширван Апеллјасија Мәһкәмәсинин 25 сентјабр 2017-ҹи ил тарихли гәрарындан кассасија шикајәти верилиб.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki