Хоҹалы Сојгырымы

Хоҹалы Сојгырымынын 26 илдөнүмү әрәфәсиндә Шәһидләрин хатирәси јад едилир

Хоҹалы Сојгырымынын 26 илдөнүмү әрәфәсиндә Шәһидләрин хатирәси јад едилир

1992-ҹи ил февралын 25-дән 26-на кечән ҝеҹә силаһлы ермәни дәстәләри кечмиш совет ордусунун Ханкәндидә јерләшән 366-ҹы мотоатыҹы алајынын ағыр техникасы вә шәхси һејәтинин көмәји илә Азәрбајҹанын гәдим Хоҹалы шәһәринин үзәринә һүҹум едиб вә онун динҹ әһалисинә амансызҹасына диван тутублар.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бу ҝүн ХХ әсрдә бәшәр тарихинә Хоҹалы сојгырымы кими дахил олан ганлы фаҹиәнин 26-ҹы илдөнүмүдүр.

Хатырладаг ки, 1992-ҹи ил февралын 25-дән 26-на кечән ҝеҹә силаһлы ермәни дәстәләри кечмиш совет ордусунун Ханкәндидә јерләшән 366-ҹы мотоатыҹы алајынын ағыр техникасы вә шәхси һејәтинин көмәји илә Азәрбајҹанын гәдим Хоҹалы шәһәринин үзәринә һүҹум едиб вә онун динҹ әһалисинә амансызҹасына диван тутублар.

Хоҹалы сојгырымынын ганлы статистикасы беләдир: Һүҹум заманы шәһәрдә олан 3 мин нәфәрдән 613-ү, о ҹүмләдән 106 гадын, 63 ушаг вә 70 гоҹа хүсуси гәддарлыгла өлдүрүлүб, 487 динҹ сакин ағыр јараланыб, 1275 нәфәр ҝиров ҝөтүрүлүб вә инсаны алчалдан ишҝәнҹәләрә мәруз галыб, 197 нәфәрин талеји һәлә дә мәлум дејил. Сәккиз аилә тамамилә мәһв едилиб. Һәмин инсанлар јалныз етник мәнсубијјәтләринә - азәрбајҹанлы олдугларына ҝөрә амансызҹасына өлдүрүлүб, ишҝәнҹәләрә мәруз галыб вә шикәст едилибләр.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki