Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләрин Давамы

Нардаран “иши” – 2 мәһбусларына прокурор 150 илдән чох иш истәди

Нардаран “иши” – 2 мәһбусларына прокурор 150 илдән чох иш истәди

Просес декабрын 22-дә давам етдириләҹәк.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, өтән ҝүн Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә “Нардаран һадисәләри” илә бағлы һәбс едилән “Мүсәлман Бирлији” тәшкилатынын сәдри Тале Бағырзадәнин мүавини Елчин Гасымов вә диҝәр шәхсләрә ҹәза истәнилиб.

Әдаләтсиз һаким Мајыл Бајрамовун сәдрлији илә баш тутан просесдә “дөвләт иттиһамчысы” чыхыш едәрәк Елчин Гасымовун 16 ил, Аға-Әли Јәһјајевин 16 ил, Наһид Гәһрәмановун 14 ил, Рамил Әлијевин 14 ил, Елҝүн Ахундовун 14 ил, Иса Ибраһимовун 14 ил, Вүсал Алышын 13 ил, Фәрһад Мурадовун 13 ил, Сејмур Аслановун 13 ил, Сејфәддин Ширвановун 13 ил, Әли Шаһбазовун 13 ил вә Әмирли Әлијевин исә 13 ил мүддәтинә азадлыгдан мәһрум едилмәсини истәјиб.

Просес декабрын 22-дә давам етдириләҹәк.

Хатырладаг ки, Нардаранда вә Сабунчу Рајон Полис Идарәсинин гаршысында баш верән һадисәләрә ҝөрә 70-дән чох адам һәбс олунуб. Онларын бир гисминә силаһ сахлама иттиһамы илә илјарымдан 2 ил 6 ајадәк һәбс ҹәзасы кәсилиб, 40 нәфәрдән чох адама исә даһа ағыр маддәләрлә (дөвләт чеврилишинә ҹәһд, террорчулуг, дини нифаг салма вә с.) иттиһамлар верилиб. Үч група ајрылан ҹинајәт иши Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсинә ҝөндәрилиб. “Мүсәлман Бирлији” Һәрәкатынын сәдри Тале Бағыров вә даһа 17 нәфәрин мәһкәмәси јекунлашыб. Т.Бағыров вә Аббас Һүсејновун һәр биринә 20 ил, диҝәрләринә 10 илдән 19 иләдәк һәбс ҹәзасы верилиб. Һәрәси 12 нәфәрдән ибарәт даһа ики групун мәһкәмәси давам едир. Тәгсирләндирилән шәхсләр иттиһамларла разылашмыр, Нардаран әмәлијјатындакы ики полиси елә өз һәмкарларынын гәтлә јетирдијини иддиа едирләр.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki