Бакы Режими вә Үздәнираглыг

Ислам Һәмрәјлији или елан едилән Бакыда үздәнираглыгдан бәһс едән филм нүмајиш етдирилиб - Фото

Ислам Һәмрәјлији или елан едилән Бакыда үздәнираглыгдан бәһс едән филм нүмајиш етдирилиб - Фото

Һолландијанын Бакыда сәфирлијинин тәшкилатчылығы илә ики ҝүн өнҹә ПаркҸинемада 80-100 нәфәрин иштиракы илә мәнфур үздәнираглыг һагда бәһс едән филмин тәгдиматы олду...

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ислам Һәмрәјлији или елан едилән бир мәмләкәтдә мәһз һәмин динин баниси ве өлкә әһалисинин 95 фаизинин мүгәддәс билдији шәхсин мөвлуд ҝүнү илә бағлы дөвләт сәвијјәсиндә бир дәнә ади бир аддым атылмајыб...

Сәһәрдән ахшама гәдәр мулткултураллигдан вә толерантлигдан данышан ГМЫ вә Дини Комитә тәрәфиндән дүнјанын бүтүн Ислам өлкәләриндә бөјүк севҝи вә мәһәббәтле гејд едилән бу әзиз ҝүнлә бағлы бир дәнә дә олсун әмәли аддым вә ачыглама јохдур...

Бунлар азмиш кими өз малијјә һесабына тәдбир кечирмәк истәјәнләрә дә иҹазә верилмир..

Амма бүтүн бунлара рәғмән, Һолландијанын Бакыда сәфирлијинин тәшкилатчылығы илә ики ҝүн өнҹә ПаркҸинемада 80-100 нәфәрин иштиракы илә мәнфур үздәнираглыг һагда бәһс едән филмин тәгдиматы олду...

Баш верәнләри һансыса формада изаһ етмәјә еһтијаҹ јохдур. Затән һәр шеј ҝөз габағындадыр вә тарих өзү неҹә лазымдырса о ҹүр дә гијмәт верәҹәк....

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki