Ислам Ингилабынын Илдөнүмү Мүнасибәтилә

Доктор Мөвсүм Сәмәдов һәбсханадан мәктуб јазыб

Доктор Мөвсүм Сәмәдов һәбсханадан мәктуб јазыб

“Иран Ислам Ингилабынын 39-ҹү ил дөнүмү мүнасибәти илә илк нөвбәдә шанлы ингилабын әзиз рәһбәри Һәзрәти Сејид Әли Хаменеи ҹәнабларыны, вилајәтпәрвәр Иран халгыны, бүтүн Әһли-Бејт (ә) вә һагг ашигләрини тәбрик едирәм.”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ислам Ингилабынын илдөнүмү мүнасибәтилә Азәрбајҹан Ислам Партијасынын Лидери Доктор Мөвсүм Сәмәдов Гобустан гапалы тәҹридханасындан мәктуб јазыб.

Тәбрик мәктубунда дејилир:

"Бу ҝүн һеч бир заманда олмадығы кими һәм һагг вә әдаләт вә һәм дә онун мүгабилиндә дуранлар артыг демәк олар ки, бүтүн дүнјаја бәллидир.

Иран Ислам Ингилабынын 39-ҹү ил дөнүмү мүнасибәти илә илк нөвбәдә шанлы ингилабын әзиз рәһбәри Һәзрәти Сејид Әли Хаменеи ҹәнабларыны, вилајәтпәрвәр Иран халгыны, бүтүн Әһли-Бејт (ә) вә һагг ашигләрини тәбрик едирәм.

Һәрчәнд, бу Илаһи феномен вә нурун јајылмасы мәһдуд бир әразидә баш версә дә, аз бир мүддәтдә сәрһәдләрдән чох-чох узаглара јајылды. Мәзлум вә мүстәзәф инсанлар вә хүсусилә дә мүсәлманлар бу Ингилабын һәјатбәхш тәсири илә чашгынлыг вә азғынлыгдан чыхараг өз һүрријјәтләринә говушдулар вә дүнја мүстәкбирләринин габағында кечилмәз бир сәддә чеврилдиләр. Јахын Шәрг мәнтәгәсинин мүхтәлиф миллијјәтчи, иргчи вә мәзһәби кешмәкешләринә салараг әсирләр боју онларын мадди вә мәнәви сәрвәтләрини гарәт вә талан едән “бәшәр һүгуглары кешикчиләри”нин һәгиги симасы ашкар олду.

Бу ҝүн һеч бир заманда олмадығы кими һәм һагг вә әдаләт вә һәм дә онун мүгабилиндә дуранлар артыг демәк олар ки, бүтүн дүнјаја бәллидир. “

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki