Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләринин Давамы

Дини Комитәдән језидсевәр "ганун": Ушагларыны Ашура мәрасиминә апаранлар мәсулијјәт дашыјаҹаг

Дини Комитәдән језидсевәр

С.Һејдәровун сөзләринә ҝөрә, мәктәб сәвијјәсиндә ушагларын дискотекалара апарылмасы, мүхтәлиф иҹтимаи позғунларын рәгс вә маһны консертләриндә иштиракы, спиртли ичкиләрә гуршанмасы, наркотик вә психотроп дәрман васитәләринә алудә олмалары вә с. менталилтети дәјишән компјутер ојунлары илә бөјүмәләри ушагларын һүгуглары илә бағлы ганунвериҹилијә риајәт етмәк сајылыр. Амма Мүһәррәм вә Сәфәр ајларында хүсусилә дә Ашура Мәрасиминдә ушагларын дәрсдән јајынмасы ганунвериҹилији зидд бр әмәл олдуғу үчүн валидејнләр дә мәсулијјәт дашыјаҹаглар!

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, әһалисинин 85%-ни Шиә мәзһәбинин давамчылары тәшкил едән Азәрбајҹан Республикасында Әһли-Бејт (әлеһимус сәлам) Мәктәбинин ардыҹылларына вә атрибутларына гаршы сәрт аддымлар давам едир.

Белә ки, Дини Гурумларла Иш үзрә Дөвләт Комитәсинин сәдр мүавини Сәјавуш Һејдәров "Милли тәһлүкәсизлијә әсас тәһдидләрдән бири - дини радикализм" мөвзусунда кечирилән конфрансда 1400 ил боју даим језид сајағы екстримизимин гурбаны олмуш Әһли-Бејт (әлеһимус сәлам) Мәктәбини вә бу Мәктәбин радикализим гурбанлығынын әсас тәзаһүрү олан Мүһәррәм вә Сәфәр ајларыны хүсусилә дә Ашура мәрасимини радикализимдә сүчлајараг дејиб: "Мәһәррәм ајы, о ҹүмләдән Ашура мәрасиминин кечирилмәси дәрс дөврүнә тәсадүф едир. Ашура ҝүнү шаҝирдләр дәрсдә олмалыдырлар. Биз ушагларын һүгуглары илә бағлы ганунвериҹилијә риајәт етмәлијик вә онлар дәрсдән јајынмамалыдырлар".

С.Һејдәровун сөзләринә ҝөрә, мәктәб сәвијјәсиндә ушагларын дискотекалара апарылмасы, мүхтәлиф иҹтимаи позғунларын рәгс вә маһны консертләриндә иштиракы, спиртли ичкиләрә гуршанмасы, наркотик вә психотроп дәрман васитәләринә алудә олмалары вә с. менталилтети дәјишән компјутер ојунлары илә бөјүмәләри ушагларын һүгуглары илә бағлы ганунвериҹилијә риајәт етмәк сајылыр. Амма Мүһәррәм вә Сәфәр ајларында хүсусилә дә Ашура Мәрасиминдә ушагларын дәрсдән јајынмасы ганунвериҹилији зидд бр әмәл олдуғу үчүн валидејнләр дә мәсулијјәт дашыјаҹаглар!

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki