Азәрбајҹан вә анти-Шиә Сијасәтләрин Давамы

Гобустанда сахланылан АИП лидери Мөвсүм Сәмәдовдан хәбәр вар

Гобустанда сахланылан АИП лидери Мөвсүм Сәмәдовдан хәбәр вар

Вәкил Ҹавад Ҹавадов: “Мөвсүм Сәмәдовун сахланма шәраитиндә әсаслы дәјишиклик јохдур. О, бир даһа һәбсханада ҹидди су проблем олдуғуну вурғулады, сујун ҝүндә үч дәфә һәр бири ҹәми 50 дәгигә - бир саат верилдијини, су еһтијатынын јыға билмәдикләринә ҝөрә натәмиз вәзијјәтин олдуғуну билдирди.”

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Вәкил Ҹавад Ҹавадов Гобустан Гапалы Типли Һәбсханасында сахланылан АИП лидери Мөвсүм Сәмәдовла ҝөрүшүб.

Мөвсүм Сәмәдовун һамыја саламы олдуғуну гејд едән вәкил, мүвәккилинин сахланма шәраити илә бағлы мөвҹуд проблемләрин арадан галдырылмадығыны билдириб.

“Мөвсүм Сәмәдовун сахланма шәраитиндә әсаслы дәјишиклик јохдур. О, бир даһа һәбсханада ҹидди су проблем олдуғуну вурғулады, сујун ҝүндә үч дәфә һәр бири ҹәми 50 дәгигә - бир саат верилдијини, су еһтијатынын јыға билмәдикләринә ҝөрә натәмиз вәзијјәтин олдуғуну билдирди.”

Вәкилин сөзләринә ҝөрә, Мөвсүм Сәмәдов ону да гејд едиб ки, Кәрбәла вагиәси бу ҝүндә бизим һәјатымызда Гарабағ уғрунда ганларыны төкмүш шәһидләримизин хатирәси илә јашајыр вә биздә азәрбајҹанлы олараг ишғал олунмуш торпагларымызы азад етмәк үчүн шәһидләримизи јад етмәклә һәмишә дири сахламалыјыг.

Ҹавад Ҹавадов ону да әлавә едиб ки, Доктор Сәмәдов АИП-ин сәдр әвәзи Һаҹы Илһам Әлијевин гәфил хәстәләнмәсини ешидиб үзүлдүјүнү вә она Аллаһдан шәфа диләдијини, тезликлә аиләсинә, достларынын јанына дөнәрәк вә ишләрини давам етмәсини арзулајыб.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Arba'een
Mourining of Imam Hossein
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki
Һәзрәт Пејғәмбәрдән (с) башга Әзрајыл (ә) һеч кәсдән руһуну гәбз етмәк үчүн иҹазә алмајыб (Һәдис)
Дүнја Әһли Бејт (ә) Ассамблејасы Мјанмадакы Мүсәлманларын сојгырымыла бағлы бәјанат Верди