Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләрин Давамы

Вәкил Мөвсүм Сәмәдов вә Тале Бағырзадә илә ҝөрүшүб

Вәкил Мөвсүм Сәмәдов вә Тале Бағырзадә илә ҝөрүшүб

Вәкил һәмчинин Гобустан һәбсханасында Аббас Һүсејнов вә Мөвсүм Сәмәдовла да ҝөрүшүб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Декабрын 27-дә вәкил Ҹавад Ҹавадов Гобустан һәбсханасында Тале Бағырзадә илә ҝөрүшүб.

Ҹавад Ҹавадов билдириб ки, онун иштиракы илә Тале Бағырзадәјә Әдлијјә Назирлијинин истинтаг идарәсинин мүстәнтиги тәрәфиндән Азәрбајҹан Республикасы Ҹинајәт Мәҹәлләсинин 317-2.1 маддәси илә иттиһам елан едилиб.

"Иттиһама әсасән онун үзәриндән 31 ијул 2017-ҹи ил тарихдә једди әдәд “миҹроСД” типли јаддаш картлары ашкар едилиб. Кечирилмиш експертизалар һәмин картларда Гурани Кәрим, Гуран тәсвири вә башга мәлуматларын олмасыны ҝөстәриб. Һәмин картларларда гадаған олунмуш һәр һансы мәлуматлар олмајыб. Талеһ Бағырзадә өзүнү тәгсирли билмәјиб, ифадә вермәкдән имтина едиб. Ифадәни мәһкәмәдә верәҹәјини билдириб. Бу сәбәбдән онун һәмин иттиһама олан мүнасибәти һаггында бундан артыг мәлумат верә билмирәм. Ҹинајәт ишинин истинтагы тамамланыб вә иш материаллары илә танышлыг мәрһәләсидир".

Вәкил һәмчинин Гобустан һәбсханасында Аббас Һүсејнов вә Мөвсүм Сәмәдовла да ҝөрүшүб. Сәһһәтләринин јахшы олдуғуну, һамыја саламларынын чатдырылмасыны хаһиш етдикләрини билдирибләр.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki