Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләрин Давамы

Бакы режими Нардаран мәһбусларына һөкм охунду - 154 ил

Бакы режими Нардаран мәһбусларына һөкм охунду - 154 ил

ШӘРЛӘНДИРИЛӘН шәхсләр Елчин Гасымов 15 ил, Аға-Әли Јәһјајев 15 ил, Наһид Гәһрәманов 13 ил, Сејфәддин Ширванов 12 ил 6 ај, Фәрһад Мурадов 12 ил 6 ај, Елҝүн Ахундов 12 ил 6 ај, Вүсал Алыш 12 ил 6 ај, Иса Ибраһимов 12 ил 6 ај, Рамил Әлијев 12 ил 3 ај, Сејмур Асланов 12 ил 3 ај, Әли Шаһбазов 12 ил 3 ај, Әмирли Әлијев 12 ил 3 ај һәбсә салыныб.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, 2017-ҹи ил, декабрын 28-дә Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә әдаләтсиз һаким Мајыл Бајрамовун сәдрлији илә "Нардаран иши 2" үзрә Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын сәдр мүавини Елчин Гасымов вә һәрәкатын үзвләри Наһид Гәһрәманов, Ағаәли Јәһјајев, Сејфәддин Ширванов, Фәрһад Мурадов, Рамил Әлијев, Елҝүн Ахундов, Вүсал Алыш, Иса Ибраһимов, Сејмур Асланов, Әли Шаһбазов вә Әмирли Әлијевин ҹинајәт иши үзрә мәһкәмә просеси кечирилиб.

Гондарма мәһкәмәнин һөкмү илә ШӘРЛӘНДИРИЛӘН шәхсләр Елчин Гасымов 15 ил, Аға-Әли Јәһјајев 15 ил, Наһид Гәһрәманов 13 ил, Сејфәддин Ширванов 12 ил 6 ај, ФәрһадМурадов 12 ил 6 ај, ЕлҝүнАхундов 12 ил 6 ај, ВүсалАлыш 12 ил 6 ај, Иса Ибраһимов 12 ил 6 ај, Рамил Әлијев 12 ил 3 ај, Сејмур Асланов 12 ил 3 ај, Әли Шаһбазов 12 ил 3 ај, Әмирли Әлијев 12 ил 3 ај мүддәтинә азадлыгдан мәһруметмә ҹәзасына мәһкум едилиб.

Хатырладаг ки, 2015-ҹи илин нојабр 26-да Баш Мүтәшәккил Ҹинајәткарлыгла Мүбаризә Идарәсинин Бакынын Нардаран гәсәбәсиндә кечирдији әмәлијјат нәтиҹәсиндә 2-си полис олмагла 6 нәфәр өлүб. Нардаран вә Сабунчу Рајон Полис Идарәсинин гаршысында баш верән һадисәләрә ҝөрә үмумиликдә 70-дән чох инсан һәбс олунуб. Үч група ајрылан ҹинајәт иши Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсинә ҝөндәрилиб. Декабрын 16-да прокурор чыхышында Елчин Гасимовун 16 ил, Аға Әли Јәһјајевин 16 ил, Наһид Гәһрәмановун 14 ил, Рамил Әлијевин 14 ил, Елҝүн Ахундовун 14 ил, Иса Ибраһимовун 14 ил, Вүсал Алышын 13 ил, Фәрһад Мурадовун 13 ил, Сејмур Аслановун 13 ил, Сејфәддин Ширвановун 13 ил, Әли Шаһбазовун 13 ил, Әмирәли Әлијевин 13 ил мүддәтинә азадлыгдан мәһрум едилмәсини истәјиб.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

conference-abu-talib
Имам Хаменеи ҹәнабларынын Һәҹҹ мәрасими мүнасибәтилә Ислам Дүнјасына мүраҹиәти
We are all zakzaki